Försäkringsförmedlare

Att vara registrerad hos InsureSec innebär att man ingått ett avtal med InsureSec och förbinder sig att följa lag, föreskrift och god försäkringsdistributionssed. Till avtalet hör också ett särskilt regelverk som måste följas.

Varje individ måste ansöka om att bli registrerad hos InsureSec. De som beviljas registrering visas på webbplatsen Förmedlarregistret.

Krav för registrering Avtal och regelverk Avgifter Ansök

Fördelar med att vara registrerad hos InsureSec

Idag ställer många kunder och försäkringsbolag krav på att förmedlaren ska vara registrerad och licensierad av InsureSec. Att försäkringsförmedlaren är registrerad och licensierad av InsureSec kan också krävas i samband med upphandlingar på försäkringsområdet.

Att vara registrerad hos InsureSec innebär både en konkurrensfördel och ett utökat konsumentskydd.

Så arbetar InsureSec med branschreglering

Krav för registrering

För att beviljas registrering hos InsureSec ställer vi följande krav på individen:

  • Tillstånd. Du ska omfattas av Finansinspektionens tillstånd för försäkringsförmedling eller vara anknuten försäkringsförmedlare till ett försäkringsbolag.
    • Finansinspektionen utfärdar tillstånd för fysisk eller juridisk person. Dessa ska registreras hos Bolagsverket för att vara giltiga.
    • Anställda försäkringsförmedlare som omfattas av juridiskt tillstånd ska rapporteras till Finansinspektionen.
    • Anknutna försäkringsförmedlare (till ett försäkringsbolag) registreras bara hos Bolagsverket.
  • Kunskap och kompetens. Du ska kunna uppvisa dokument som styrker relevant kunskap och kompetens (utbildningsintyg eller diplom). Om du saknar formell utbildning kan du använda resultat från InsureSecs kunskapstest för att styrka relevant kunskap och kompetens.
  • Lämplighet. Du ska kunna intyga att du har god ekonomisk skötsamhet, god personlig vandel och tillräcklig praktisk erfarenhet och kompetens.

Avtal & regelverk

Avtalet mellan försäkringsförmedlaren och InsureSec (Förmedlaravtalet) ingås vid ansökan om registrering. Avtalet innebär bland annat att InsureSec ges rätt att granska förmedlarens verksamhet och att förmedlaren måste tillhandahålla det material och information som InsureSec behöver för att kunna genomföra utredningen.

Förmedlaravtalet

Förmedlaravtalet medför också att förmedlaren måste följa InsureSecs regelverk. Regelverket är gemensamt för fysiska och juridiska personer och förklarar bland annat vad som krävs för registrering/anslutning, vilka förmedlarens/företagets åtaganden är och vad som krävs för att ha licens (endast förmedlare). Regelverket innehåller också regler för under vilka omständigheter en registrering eller anslutning kan inaktiveras eller förfalla.

InsureSecs regelverk

Förmedlarregistret

De försäkringsförmedlare som beviljats registrering av InsureSec visas i Förmedlarregistret som är tillgängligt för allmänheten. Där återfinns nära 2 000 svenska försäkringsförmedlare och strax under 300 förmedlarföretag. I Förmedlarregistret visas dessutom om den registrerade förmedlaren också innehar licens från InsureSec.

Förmedlarregistret

Avgifter

Avgift tas ut per beviljad registreringsansökan och därefter för varje nytt år. Det kostar ingenting att ansöka om registrering.

InsureSec-avgift tas ut för fysiska personer som både är registrerade och har licens från InsureSec.

Fysiska personer som inte har någon licens betalar en registeravgift.

Prislista

Ansök om registrering

Du ansöker om registrering genom att fylla i ansökan här på webbplatsen.

Ansök om registrering

Om du sedan tidigare har ett personligt användarkonto (traineeanvändare) kan du ansöka om registrering genom att komplettera de uppgifter som du redan lämnat. En guide för detta finns på traineeanvändarens Mina sidor.