Avgifter & fakturering

På denna sida finns vår prislista och information om våra avgifter. Avgifterna är kategoriserade efter vilken roll du har, t ex om du är individuell försäkringsförmedlare eller en företagsrepresentant, och vilken tjänst eller produkt som du betalar för.

Längst ner på sidan finns information om hur vi skickar fakturor och vart du kan vända dig om du har synpunkter eller frågor.

Försäkringsförmedlare Försäkringsförmedlarföretag Försäkringsbolag etc. Övriga avgifter Fakturainformation

Försäkringsförmedlare

InsureSec-avgift: 4 650 kr ex. moms.

Per registrerad och licensierad försäkringsförmedlare. Visas i Förmedlarregistret.

Debiteras vid godkänd registreringsansökan + licens och därefter per påbörjat kalenderår. Samma avgift oavsett antal licenser.

Registeravgift: 2 250 kr ex. moms.

Per registrerad försäkringsförmedlare som inte har någon licens. Visas i Förmedlarregistret.

Debiteras när ansökan om registrering godkänns och därefter per påbörjat kalenderår.

Administrationsavgift: 1 500 kr ex. moms.

Per icke-registrerad försäkringsförmedlare, t ex trainees, assistenter eller anställda på försäkringsbolag.

Debiteras i samband med personens första skrivningsavgift och därefter per påbörjat kalenderår.

Skrivningsavgift: 1 300 kr ex. moms.

Per person och skrivningstillfälle. Avbokning senare än 14 dagar före debiteras med full skrivningsavgift.

Debiteras i efterhand.

Försäkringsförmedlarföretag

Anslutning till förmedlarregistret: 2 000 kr ex. moms.

Per företag (org. nr) som beviljats anslutning till Förmedlarregistret, oavsett antal anställda, och som inte ingår i en företagsorganisation (se nedan).

Debiteras när företaget beviljas anslutning till Förmedlarregistret och därefter per nytt år.

Anslutning till Förmedlarregistret – företagsorganisation:: 20 000 kr ex. moms.

Per förmedlarorganisation, inkl. medlemsföretag, som beviljats anslutning till Förmedlarregistret, oavsett antal medlemsföretag eller antal anställda.

Debiteras när organisationen beviljas anslutning till Förmedlarregistret och därefter per nytt år.

Försäkringsbolag etc.

Administrationsverktyget global: 50 000 kr ex. moms.

Per företag (org. nr) som använder tjänsterna förmedlarbevakning med notifiering och/eller för personaladministration.

Debiteras när företaget avtalar om tjänsterna och därefter per år.

Certifiering I: 40 000 kr ex. moms.

Per företag (org. nr) som använder tjänsterna certifiering eller behörighetstest för egen personal

Debiteras när företaget avtalar om tjänsterna och därefter per år. Avtal om administrationsverktyget global krävs för att kunna genomföra certifiering av egen personal.

Certifiering II: 1 250-2 500 kr ex. moms.

Per person som tillhör företaget och genomför certifieringstest

Debiteras när företaget avtalar om tjänsterna och därefter per år.

Skrivningsavgift: 1 300 kr ex. moms.

Per person och skrivningstillfälle. Avbokning senare än 14 dagar före debiteras med full skrivningsavgift.

Debiteras i efterhand.

Övriga avgifter

Förseningsavgift: 450 kr per förfallen faktura vid påminnelse.

Ärendeutdrag: 500 kr ex. moms per person- eller organisationsnummer.

Ärendeutdrag visar pågående och avslutade ärenden i InsureSecs och Disciplinnämndens diarium för utredningar.

Fakturainformation

Fakturor skickas per e-post

InsureSec skickar alla fakturor som .pdf till den e-postadress som angivits på Mina sidor eller särskilt angivits som fakturaadress. E-postmeddelandets avsändare är info@insuresec.se och meddelandet är märkt med ämnet ”Er faktura [fakturanummer] från InsureSec”.

Saknar du en faktura kan den, tyvärr, ha fastnat i skräppostfiltret eller i mappen Övrig e-post. Att en faktura fastnat i skräppostfiltret kan också orsaka att du får en påminnelse trots att du upplever att du inte fått någon originalfaktura.

Fakturor skickas oftast till företaget

När vi fakturerar utgår vi ifrån de uppgifter om anställda, arbetsgivare och fakturamottagare som finns i InsureSecs register. Därför är det viktigt att både anställda och arbetsgivare kontrollerar att de uppgifter som finns om dem är aktuella.

Faktura skickas till arbetsgivaren om denne har ett företagskonto hos InsureSec och har bekräftat vilka som är anställda i företaget.

Kom ihåg att avsluta relationen till personer som slutat på företaget så att ni slipper ta emot fakturor rörande tidigare anställda.

Faktura skickas till individen om vi saknar uppgift om vem som är arbetsgivare eller om denne inte har registrerat sina uppgifter hos InsureSec.

I vissa fall har en förmedlarorganisation tagit över betalningsansvar rörande sina medlemmar. För att InsureSec i dessa fall ska kunna fakturera korrekt krävs att medlemskapet är bekräftat av både företaget och organisationen i vårt register.

Frågor eller invändningar

Vid frågor eller invändningar gällande din faktura får du gärna kontakta InsureSecs kansli genom att svara direkt på e-postmeddelandet med fakturan eller ringa oss på 08-410 415 75.

Ha gärna fakturanumret till hands så kan vi hjälpa dig snabbare.