Avtal & regelverk

Här hittar du InsureSecs avtal och regelverk.

De senaste versionerna av avtalen gäller från och med 1 mars 2018. Den senaste versionen av regelverket gäller från och med 7 januari 2016.

När du ansöker om registrering som försäkringsförmedlare eller registrerar dina företagsuppgifter förbinder du dig till InsureSecs vid var tid gällande avtal och regelverk.

Förmedlaravtal Företagsavtal Regelverk

Förmedlaravtal

Avtal mellan försäkringsförmedlare och InsureSec AB
Från och med 2018-03-01

Avtal mellan försäkringsförmedlare och InsureSec AB
Giltigt under perioden 2016-01-07 – 2018-02-28

Avtal mellan försäkringsförmedlare och InsureSec AB
Giltigt under perioden 2013-04-01 – 2016-01-06

Företagsavtal

Avtal mellan försäkringsförmedlarföretag och InsureSec AB
Från och med 2018-03-01

Avtal mellan försäkringsförmedlarföretag och InsureSec AB
Giltigt under perioden 2016-01-07 – 2018-02-28

Avtal mellan försäkringsförmedlarföretag och InsureSec AB
Giltigt under perioden 2013-04-01 – 2016-01-06

Regelverk

InsureSecs regelverk
Från och med 2016-01-07