Försäkringsbolag & bank etc.

Försäkringsbolag, banker eller fond- och värdepappersbolag kan teckna abonnemang hos InsureSec för att kontrollera att de som förmedlar deras produkter uppfyller krav på registrering och licens eller företagsanslutning.

InsureSec erbjuder också anpassade kunskapstester som företagen kan låta sin personal genomföra, t ex för att säkerställa att personalen uppfyller de kunskapskrav som nya regelverk ställer.

Försäkringsbolag etc. omfattas inte av InsureSecs branschreglering.

Tjänster Krav för anslutning Avgifter

InsureSecs tjänster för försäkringsbolag etc.

Förmedlarbevakning, notifieringstjänst och personaladministration

InsureSec erbjuder försäkringsbolag etc. att teckna ett abonnemang (administrationsverktyget global) som ger företaget en sammanställning över valda förmedlares registrerings- och licensstatus hos InsureSec samt möjligheten att hålla koll på den egna personalens resultat från kunskapstester. Sammanställningarna kan exporteras till Excel.

Eventuella förändringar avseende förmedlare, t.ex. avregistreringar eller uppdaterade licenser, meddelas en gång i veckan per e-post. För att se vilka förändringar det rör sig om måste kontaktpersonen logga in på Mina sidor.

Följande händelser aviseras:

  • Inaktivering av registrering eller avregistrering
  • Ny, uppdaterad eller återkallad licens
  • Förändringar i uppgift om arbetsgivare

Certifiering av egen personal

Försäkringsbolag etc. som låter sina anställda genomföra InsureSecs kunskapstester omfattas inte av InsureSecs regelverk.

För certifiering ställs samma omfattande kunskapskrav som för licens. Om försäkringsdistributören börjar arbeta som försäkringsförmedlare kan dennes certifikat omvandlas till en licens, och vice versa.

Behörighetstest är ett reducerat kunskapstest som tas fram efter arbetsgivarens önskemål.

Försäkringsbolag etc. som avtalar om kunskapstester för sin personal kan via Mina sidor se personalens godkända resultat (certifikat) och bokade tider.

Krav för anslutning

För att kunna ansluta sig till InsureSecs tjänster för försäkringsbolag etc. ställer vi följande krav:

  • Företaget ska av Finansinspektionen tillhöra någon av följande kategorier: bank, fondbolag/AIF-förvaltare, försäkringsbolag eller värdepappersbolag.
  • Att företaget avser att låta sin personal genomföra något av InsureSecs kunskapstester.

Avgifter

En löpande årsavgift tas ut per respektive tjänst.

För personal som ska certifieras tillkommer en avgift per person och år, samt per skrivningstillfälle som personen deltar i.

Kontakta Lina Erenvidh på InsureSecs kansli för offert och kostnadsförslag.

Användarguide

Globalanvändaren (.pdf, 1219 kB)
Användarmanual för företag med certifierad personal eller som prenumererar på förmedlarbevakning.