Kunskapskrav

Innehållet i InsureSecs kunskapstester baseras på de krav på kunskap och kompetens som anges i Finansinspektionens föreskrifter. Varje år granskas kunskapskraven av vårt kvalitets- och utbildningsråd som består av representanter från förmedlar- och försäkringsbolag samt sakkunniga experter.

I kunskapskraven beskrivs vilka kunskaper som mäts och vilken kunskapsnivå som krävs. Nivåerna är satta enligt etablerad standard (Blooms) och är avsedda att kontrollera både teoretisk kunskap och förmåga att använda dem praktiskt.

Kunskapskrav för licens och certifikat

Livförmedling 2018

Avancerad rådgivning 2018

Personskadeförmedling 2018

Sakskadeförmedling (generalist) 2018

Sakskadeförmedling (specialist) 2018

Tillgängliga kunskapsuppdateringar

Livförmedling 2018

Livförmedling 2016

Personskadeförmedling 2018

Sakskadeförmedling 2018

Sakskadeförmedling 2016

Kunskapskraven revideras varje år

Som en del i kvalitetsarbetet gällande våra kunskapskrav och innehållet i våra kunskapstester har InsureSec två kvalitets- och utbildningsråd.

Kvalitets- och utbildningsråden består i huvudsak av representanter från försäkringsförmedlarföretag, -organisationer och försäkringsbolag eller på andra sätt sakkunniga inom t.ex. juridik. Deras uppgift är granska och verifiera att InsureSecs kunskapskrav för licens-, och certifierings-, och kunskapsuppdateringstest är relevanta utifrån ett försäkringsdistributörsperspektiv och att de frågor som används i InsureSecs licens-, certifierings-, och kunskapsuppdateringstest motsvarar aktuell lagstiftning.