Förberedande utbildning

InsureSec har inget förberedande utbildningsmaterial för våra licens- eller certifieringstester och kunskapsuppdateringar.

Den som behöver förberedande eller kompletterande utbildning kan vända sig till något av de utbildningsföretag som finns på marknaden. InsureSec samarbetar inte med något utbildningsföretag men vi meddelar dem när vi lanserar nya kunskapskrav så att de har möjlighet att ta fram utbildningsmaterial. Tänk därför på att alltid jämföra utbildningens innehåll med kunskapskraven för att se till att den omfattar det som kunskapskraven anger.

Följande företag har meddelat att de har utbildningar som baseras på InsureSecs kunskapskrav inom en eller flera inriktningar:

SFM:s utbildningsplattform InsureEd

Contento Wassum

Företagsekonomiska Institutet (FEI)

Försäkringsutbildning Lars Ekström

Strukturinvest Fondkomission