Aktuellt & press

Avgifter för 2018

Från och med vecka 47 kommer InsureSec att fakturera 2018 års årsavgifter. Inga prishöjningar har skett sedan 2017. Du finner hela prislistan under Frågor & svar - Avgifter och fakturering.

När vi fakturerar utgår vi ifrån de uppgifter om anställda, arbetsgivare och fakturamottagare som finns i InsureSecs register. Därför är det viktigt att både anställda och arbetsgivare kontrollerar att de uppgifter som finns om dem är aktuella.

Faktura skickas till arbetsgivaren om denne är ansluten* till InsureSec och har bekräftat vilka som är anställda i företaget.

Faktura skickas till individen om vi saknar uppgift om vem som är arbetsgivare eller om denne inte är ansluten* till InsureSec.

* Gäller även företag som har en företagsanvändare.

I vissa fall har en förmedlarorganisation tagit över betalningsansvar rörande sina medlemmar. För att InsureSec i dessa fall ska kunna fakturera korrekt krävs att medlemskapet är bekräftat av både företaget och organisationen i vårt register.

 

← Tillbaka