Aktuellt & press

Försäkringsförmedlarmarknadens Disciplinnämnd: Nyval av ledamöter

Styrelsen i InsureSec AB har fattat beslut om att välja två (2) nya ordinarie ledamöter, samt två (2) ställföreträdande ledamöter till Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd. Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd kommer framöver att bestå av åtta (8) ordinarie ledamöter och två (2) ställföreträdande ledamöter. Nya ledamöter är:

  • Carl Johan Rundquist, jur. kand Dahlgren & Partners, som ordinarie ledamot
  • Susanne Sundberg, hovrättsråd Svea Hovrätt, som ordinarie ledamot
  • Kaj Larsén, Head of Legal & Compliance Catella, som ställföreträdande ledamot för kalenderår 2018
  • Henning Holmberg, jur. kand Advokatfirman W & Ö, som ställföreträdande ledamot för kalenderår 2018 samt 2019*

* Styrelsen har beslutat att Henning Holmberg inträder som ställföreträdande ledamot då Henning Holmberg avslutat sitt uppdrag som föredragande i nämnden, samt då alla ärenden Henning Holmberg påbörjat som föredragande är avslutade. 

I Disciplinnämnden ingår sedan tidigare Per Johan Eckerberg, ordförande, Malin Björkmo, vice ordförande, och Jan-Mikael Bexhed, Fredric Korling, Dan Öwerström och Patric Thomsson, ordinarie ledamöter.

 

← Tillbaka