Aktuellt & press

Insuresecs nyhetsbrev september, 2013

Kunskapstest för skadesidan

Från och med den 20:e september kommer du kunna anmäla dig till licenstest för skadeförmedlare. Det första testet hålls i Lexicon Solutions lokaler den 2:a december. Utbildningsmål för licenstestet kommer läggas upp på Insuresecs hemsida den 10:e oktober.

Nyheter på hemsidan

Insuresec har uppdaterat hemsidan och registreringsprocessen för att förenkla för dig som användare. Du som förmedlare kan:

  • använda en enklare registreringsprocess med tydliga instruktioner
  • ladda upp ett foto som blir synligt i sökfunktionen för konsument
  • uppdatera din information snabbare och enklare
  • ladda upp egna dokument vilket förkortar handläggningstiden
  • ändra information i din registrering

Sänkt registreringsavgift för resterande del av året

De förmedlare som registrerat sig efter den 1:a juli, 2013 kommer vi att debitera en lägre registreringsavgift. Om du registrerat dig efter brytdatumet faktureras du endast halva registreringsavgiften för 2013.

Diagnostest från Lexicon Finans och Försäkring

Insuresec säljer inte diagnostest och har inget samarbete med Lexicon Finans och Försäkring som under våren och sommaren erbjudit sådana tjänster.

Lexicon Finans och Försäkring har inte deltagit i Insuresecs utbildningsråd och inte varit delaktiga i framtagandet av Insuresecs kunskapstest.

De företag som ingår i rådet är Contento Wassum, Företagsekonomiska Institutet, Försäkringsutbildning, IFU, SFH Försäkringshögskolan och Strukturakademin hos Strukturinvest. Länkar finns på www.insuresec.se.

Lexicon Solutions är ett helt annat företag än Lexicon Finans och Försäkring. Lexicon Solution handhar testlokaler, tentamensvakter och it-system vid Insuresecs licenstester. Lexicon Solution ska inte blandas ihop med Lexicon Finans och Försäkring. För frågor om detta vänligen kontakta Insuresecs kansli på 08-410 415 75.

 

← Tillbaka