Aktuellt & press

InsureSec bjuder in till informationsträff för utbildningsinstitut 2019

Inbjudan till informationsträff 11 oktober 2018

Nu har InsureSec sammanställt arbetet med nya kunskapskrav och innehåll inför test-året 2019. Ni som finns i samverkansgruppen är viktiga för att förmedlarna ska få goda möjligheter att studera inför att de ska skriva test. Därför kommer InsureSec hålla ett informationsmöte i oktober då ni får ta del av de nya kunskapskrav som InsureSec lanserar i januari 2019. På detta vis hoppas vi att förmedlarna får möjlighet att ta del av utbildningar som gör det möjligt för dem att skriva test när InsureSecs test-år startar den 1/3-2019. Ni är välkomna att delta med en eller två representanter från er verksamhet.

De krav som InsureSec ställer för att få delta i samverkansgruppen är att:

  • ni tillhandahåller en utbildning som är specifik för InsureSecs kunskapskrav under 2019,
  • ni tydligt anger att utbildningen är anpassad till InsureSecs kunskapskrav,
  • ni tydligt anger vilka licensinnehav/certifikat/behörighetstester utbildningen innefattar,
  • att det tydligt framgår vilka kunskapskrav för respektive licensinnehav/certifikat/behörighetstest som utbildningen omfattar

Osa. senast den 4 oktober till Elin Törnblom via epost: elin.tornblom@insuresec.se och ange vilka representanter från er verksamhet som önskar närvara.

 

Vi önskar er välkomna!

 

Vänligen,

 

Lina Erenvidh och Elin Törnblom

 

← Tillbaka