Aktuellt & press

Insuresecs nyhetsbrev november, 2013

Visste du att:

1)  Om du har ett liv- eller skadediplom (eller likvärdigt intyg) från någon av de institut som Insuresec godkänner.

2)  Om du har gjort dina uppdateringsutbildningar med godkända testresultat (Nu senast t ex regler om faktablad, ändringar i Försäkringsrörelselagen, marknadsföring i elektronisk post mm1) eller har ett diplom från 2011 eller senare.

3)  Om du skannar in dessa och laddar upp dem på www.insuresec.se/minasidor.

4)  Och anmäler till info@insuresec.se att du önskar en Licens för Försäkringsförmedling Liv eller Försäkringsförmedling Skade. Märk mailet ”Licens: Försäkringsförmedling Liv” eller ”Licens: Försäkringsförmedling Skade” beroende vilken licens du ansöker om.

5)  Insuresec kontrollerar sedan att handlingarna är OK och erbjuder dig sedan en Förmedlarlicens Liv eller Förmedlarlicens Skade utan att du behöver genomföra kunskapstest.

6)  Licensen kostar 1250 SEK.

 

Observera att detta endast gäller Försäkringsförmedling Liv eller Försäkringsförmedling Skade, och att du inte kan kvittera Swedsec för påbyggnadslicenserna inom ramen för denna licens. 

Denna möjlighet erbjuds endast under 2013, sista ansökningsdag för Förmedlarlicens Liv och Förmedlarlicens Skade är 2013-12-31

Den som på detta sätt erhåller Förmedlarlicens Liv eller Förmedlarlicens Skade kommer att kallas till uppdateringstest under 2014, varpå Förmedlarlicens Liv eller Förrmedlarlicens Skade omvandlas till Årslicenser för respektive område.

För mer information kolla in http://www.insuresec.se/formedlare/licenser.

 

1Den kompletta listan innehåller kunskapstester på FFFS 2012:2 (Faktablad), FFFS 2011:8(Försäkringsklasser), FFFS 2011:39(Föreskrift och allmänna råd om Försäkring och tjänstepension), FFFS 2011:44 (ändring i FFFS 2005:11 om försäkringsförmedling), SFS 2011:833 (Ändring i lagen om Försäkringsförmedling), SFS 2011:831 (ändring i lagen om värdepappersmarknaden), SFS 2011:591(ändring i marknadsföringslagen), SFS 2011:882 (ändring i lagen om investeringsfonder), och Svenska Försäkringsförmedlares yrkesetiska regler från 201101 28. Vilka av dessa du omfattas av beror på om du förmedlar liv eller skadeförsäkringar.

 


Förmedlarlicenser som inte kräver Insuresecs kunskapstest:

 

http://insuresec.se/res/img/licence_liv_1.png                       Försäkringsförmedling Liv                                                          

http://www.insuresec.se/res/img/licence_sak_1.png                       Försäkringsförmedling Skade                                              

 

 

Förmedlarlicenser som kräver Insuresecs kunskapstest:

 

http://insuresec.se/res/img/licence_sak_2.png                       Årslicens Försäkringsförmedling Skade

            (Finns även som påbyggnad till Årslicens Försäkringsförmedling Liv)

http://insuresec.se/res/img/licence_liv_2.png                       Årslicens Försäkringsförmedling Liv (Del 1)                                   

http://insuresec.se/res/img/licence_liv_3.png                       Fondandelsförmedling - Påbyggnad Årslicens Liv (Del2)                      

http://insuresec.se/res/img/licence_liv_4.png                       Avancerad rådgivning - Påbyggnad årslicens Liv (Del 3)                        

 

 

För mer information kolla in http://www.insuresec.se/formedlare/licenser

 

Vill du också bli licensierad? Gå in på mina sidor under www.insuresec.se/login och boka ditt testtillfälle nu.

 

 

← Tillbaka