Aktuellt & press

Insuresecs nyhetsbrev januari 2014

Insuresecs nyhetsbrev januari 2014

Bindande uttalande om god sed från disciplinnämnden

Insuresecs disciplinnämnd har gjort ett uttalande som offentliggörs måndagen den 27 januari 2014. Disciplinnämndens uttalande är i korthet att en förmedlare har mycket svårt att undvika ansvar för givna råd genom att utge sig för att bara marknadsföra finansiella instrument. Avgörande för om information som en försäkringsförmedlare lämnar till kund ska betraktas som rådgivning eller marknadsföring ska bedömas ur kundens perspektiv. Om kunden har haft fog för att uppfatta informationen som rådgivning har förmedlaren ett rådgivningsansvar. Det är uteslutande vad som sagts vid mötet och vilken information som utbytts som avgör om det är fråga om rådgivning. Inte ens om kunden skriftligen har accepterat att förmedlaren inte har något rådgivaransvar, går förmedlaren fri från ansvar.

Nämnden påpekar vidare att kravet att följa god sed som försäkringsförmedlare inte enbart innebär att följa lagar och andra författningar inom förmedlarnas område. Kravet gäller även andra områden som kunden kan ha fog för att uppfatta som närliggande till försäkringsförmedling, t ex rådgivning om värdepapper, även sådana som inte ingår i en försäkring.

"Nämndens uttalande gör det betydligt svårare för en förmedlare att byta roll eller på annat sätt undvika ansvar för lämnade råd säger Jan Fritsch, VD för Insuresec AB. Nämnden slår fast att försäkringsförmedlares ansvar är omfattande. En förmedlares råd ska alltid vara genomtänkt och bra för kunden."

Nämndens uttalande är bindande för alla förmedlare som finns i Insuresecs förmedlarregister. Det betyder att kunder som får råd från en sådan förmedlare nu har ett utökat skydd jämfört med råd från förmedlare som inte finns i registret.

Nämndens uttalande i sin helhet och mer information om Disciplinnämnden och Insuresec hittar du på www.insuresec.se/namnd.

Licenstest inför förnyad ansvarsförsäkring

Du som har ansvarsförsäkring genom Sfm och som är livförmedlare har bara 2 ½ månad kvar innan du ska vara licensierad

 

Contento Wassum har två utbildningar och ett diagnostest som hjälper dig att förbereda dig inför licenstestet. Även andra utbildningsinstitut kan ha sådan utbildning, men Contento Wassum är de enda bland de som ingår i utbildningsrådet som har specialanpassat utbildningar för just detta ändamål och samtidigt tillhandahåller diagnostest anpassat för Insuresecs licenstest. Eftersom många förmedlare efterfrågat sådan utbildning publicerar vi det här.

Repetitionskurs i försäkringsförmedling 

Självstudier med kursdag

7 950 kr (exkl moms)

 • 1 lärarledd heldag i klassrum med föreläsning och övningar
 • 10 st e-utbildningar inklusive kunskapstester, genomförandetid ca 5 timmar 
  (motsvarar 3 kursdagar)

 

Enbart självstudier

4 950 kr (exkl moms)

 • Videoföreläsningar med föreläsningsbilder genomförandetid 3,5 tim 
  (motsvarar 1 kursdag)
 • 10 st e-utbildningar inklusive kunskapstester, genomförandetid ca 5 timmar
  (motsvarar 3 kursdagar)

 

Diagnostest

1 200 kr (exkl moms)

 • Test med 90 frågor
 • Ditt resultat genererar ett förslag på vilka områden du behöver repetera

 

 

Skicka intresseanmälan på academy@contentowassum.se eller gå in på www.contentowassum.se

Du kan också ringa direkt på 08-407 00 40

 Andra utbildningsföretag som ingår i vårt utbildningsråd är välkomna att också presentera sina utbildningar på vår hemsida, om utbildningarna är direkt anpassade efter våra licenstester och om man tillhandahåller diagnostiska tester anpassade till Insuresecs licenstest .

 

← Tillbaka