Aktuellt & press

Insuresecs nyhetsbrev april 2014

Nya regler för Insuresecs licenstest -
inget undantag från kravet på karenstid innan licenstestet kan skrivas igen

 

I de fall som en förmedlare inte blir godkänd på licensprovet kan förmedlaren begära att få ut information om vilka områden i provet som förmedlaren hade problem med. Insuresec rekommenderar att man i dessa fall vänder sig till något av de utbildningsinstitut som sitter i Insuresecs utbildningsråd för att uppgradera sin kunskap.
 

Om man följt vårt råd och uppgraderat sin kunskap hos de institut som ingår i utbildningsrådet har man hittills kunnat vända sig till Insuresec med ett intyg på genomförd utbildning och då fått möjlighet att skriva kunskapstestet igen utan krav på att vänta viss tid innan det förnyade testet genomfördes. Om man valt att inte uppgradera sin kunskap via ett av de utbildningsinstitut Insuresec samarbetar med fick man istället vänta minst 3 månader (karenstid) på att få möjlighet att skriva kunskapstestet igen.
 

Ett av de utbildningsinstitut som inte ingår i Insuresecs utbildningsråd har vänt sig till Insuresec och påtalat att de upplever det som besvärande att det på detta sätt görs en skillnad mellan Instituten som ingår i utbildningsrådet och institut som inte bidragit till framtagning av utbildningsmål, kunskapskrav och skrivningsfrågor. Vi har därför valt att framöver behandla alla utbildningsinstitut lika.

 

De nya reglerna

För de försäkringsförmedlare som fr.o.m. den 4 april anmäler sig till licenstest hos Insuresec gäller att om testresultatet inte är godkänt medges inte möjlighet att göra ett förnyat test inom två månader från senaste testdatum. Denna karenstid kommer inte längre att kunna förkortas med stöd av intyg på genomförd utbildning i det som förmedlaren visat sig svag på.
 

Övergångsregel

Ett undantag görs för den grupp förmedlare som nyligen (1 januari – 4 april 2014) genomfört ett test och inte blivit godkända. De har genomfört testet under de gamla villkoren och för dem gäller att de kan vända sig till Insuresec med ett intyg på genomförd utbildning och då få möjlighet att skriva kunskapstestet igen utan krav på att vänta viss tid innan det förnyade testet genomförs. Undantaget omfattar alla förmedlare, oavsett om förmedlaren valt att utbilda sig hos ett utbildningsinstitut som ingår i Insuresecs utbildningsråd eller inte. 

 

 

 

← Tillbaka