Aktuellt & press

Insuresecs nyhetsbrev maj 2014

Kunskapsuppdatering Liv

För att se till att varje försäkringsförmedlare med licens från Insuresec är uppdaterad enligt lagstiftning, myndighetsregler och god sed kommer Insuresec när behov finns att kalla till test för kunskapsuppdatering.

2014 kallar vi till uppdatering för alla licensierade försäkringsförmedlare med licensstatus Årslicens Försäkringsförmedling Liv samt Försäkringsförmedling Liv, som vill uppgradera sin licensstatus till Årslicens 2014. För att behålla en aktiv licensstatus i vårt offentliga register måste du kunskapstesta dig innan det sistadatum Insuresec informerar dig om.

Kunskapsmålen för kunskapsuppdatering 2014 finns på Insuresecs hemsida och Insuresec kommer börja kalla till uppdateringtest som ska skrivas fr.o.m. början av juli t.o.m. årsskiftet. Om du skriver Årslicens Försäkringsförmedling Liv 2014 fr.o.m. 1/6-14 behöver du inte skriva kunskapsuppdatering under 2014. 

Försäkringsförmedlarna kallas i grupper till test för kunskapsuppdatering och har 3 månader på sig att skriva sitt kunskapstest. Du kommer få kallelsen till den e-post adress du anmält i din registrering hos Insuresec och den kommer innehålla relevanta datum för dig.

FAQ om Kunskapsuppdatering

Måldokument Kunskapsuppdatering Liv 2014

 

Årslicens Försäkringsförmedling Liv smälts samman med Fondandelsförmedling i samband med kunskapsuppdatering 2014

Du som tidigare hade Insuresecs Licens Försäkringsförmedling Liv utan kunskapstest eller A) Årslicens Liv – försäkringsförmedling kallas nu till en kunskapsuppdatering som ger dig licens för både Årslicens – Försäkringsförmedling liv och Årslicens liv – fondandelsförmedling. Om du inte har påbyggnad Fondandelsförmedling kommer din kunskapsuppdatering att täcka ett område du tidigare inte testats för, nämligen fondandelsförmedling. I måldokumentet Kunskapsuppdatering Liv 2014 finns en detaljerad beskrivning av vad kunskapsuppdateringen omfattar.

Insuresecs beslut att låta kunskapsuppdateringen omfatta även fondandelsförmedling baseras på det faktum att försäkringsförmedling av livförsäkringar sällan eller aldrig innebär att förmedlingen uteslutande innehåller råd om livförsäkring utan sparmoment. Det är mycket ovanligt att förmedling sker utan att försäkringens värdepappersinnehåll berörs. Rådgivning om livförsäkringar har i så stor utsträckning kommit att även omfatta rådgivningens sparmoment att en förmedlare alltid bör ha grundläggande kunskaper om värdepappersfrågor på en rudimentär nivå.

 

Kunskapstest hos Lexicon, inte längre möjligt

Som ett led i att förenkla förmedlarnas möjlighet att skriva kunskapstest har Insuresec tagit fram en mobil lösning. Därför behöver ni inte längre kunskapstesta er hos Lexicon. Bokningssystemet (http://www.insuresec.se/minasidor) ser därför lite annorlunda ut.  

En fördel med den nya lösningen är att ni oftast kan skriva i era egna lokaler. I sådana fall kommer vi till er och tar med oss det mobila testet. Ni behöver vara 10 förmedlare för att boka det mobila testet. Vi kommer också att ha öppna testtillfällen i lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö relativt regelbundet och du kan lämna intresseanmälan för det mobila testet på andra orter. Kontakta oss på info@insuresec.se för mer information.

Vill du gå en utbildning och samtidigt kunskapstesta dig i anslutning till utbildningen? Kontakta ContentoWassum på 08- 407 00 40.

 

← Tillbaka