Aktuellt & press

Insuresecs nyhetsbrev juni 2014

Beslut i disciplinärende från disciplinnämnden


Försäkringsförmedlingsmarknadens disciplinnämnd har publicerat ett beslut om disciplinär åtgärd. En förmedlare har vid telefonsamtal till ett konkurrerande bolag utgett sig för att vara kund och under Insuresecs utredning lämnat felaktiga uppgifter till disciplinnämnden om vad som förevarit.

Genom att utge sig för att vara någon annan vid telefonsamtal har förmedlaren agerat i strid med god sed för försäkringsförmedlare och avtalet mellan försäkringsförmedlaren och Insuresec AB. Förmedlaren har också brutit mot avtalet mellan försäkringsförmedlaren och Insuresec AB genom att lämna en felaktig och vilseledande uppgift till Insuresec. Nämnden ser allvarligt på om den som är föremål för utredning lämnar felaktiga, ofullständiga och/eller vilseledande uppgifter till Insuresec. 

Vid en samlad bedömning anser Nämnden att grund för återkallelse föreligger men anser dock att det i detta fall är tillräckligt med en varning.

Nämndens uttalande i sin helhet och mer information om Disciplinnämnden och Insuresec hittar du på www.insuresec.se/namnd.

 

Boka kunskapsuppdatering


Du kan redan nu boka testtillfälle från och med 1 juli 2014 för kunskapsuppdatering även om du inte kallats. Det ger dig möjligheten att välja fritt från de testtillfällen som finns i systemet. Gå till insuresec.se ”mina sidor” och klicka på ”testbokning och -resultat” för att boka skrivningstillfälle. Vi kommer ha öppna testtillfällen i lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö regelbundet. Du kan även lämna intresseanmälan för att få genomföra testet i dina egna lokaler. Det innebär att Insuresec kommer till er om ni är tillräckligt många som vill skriva testet samtidigt. Kontakta oss på info@insuresec.se för mer information.
 

Trevlig sommar önskar Insuresec 


Vi vill tacka för att ni tillsammans med oss gjort det möjligt att få en så hög anslutningsgrad som 83 % av förmedlarmarknaden (undantaget bankanställda förmedlare) på mindre än två år. Vi vill med det önska grattis till försäkringsbranschen som uppenbarligen har engagerade rådgivare med goda kunskaper och en önskan om ordning och reda i branschen!

Kansliet är bemannat under hela sommaren men vi är reducerade i styrka i omgångar. Ring därför 08-410 415 75 om du vill vara säker på att få hjälp.

 

← Tillbaka