Aktuellt & press

Om jag inte skrivit Kunskapsuppdatering Liv - vad händer efter årsskiftet?

För att varje förmedlare med licens från Insuresec ska vara uppdaterad enligt lagstiftning, myndighetsregler och god sed kallar Insuresec vid behov till kunskapsuppdatering. Det nya regelverket om alternativa investeringsfonder, myndighetsuttalanden från Finansinspektionen och utveckling av god försäkringsförmedlarsed ledde till att Insuresec kallades alla förmedlare med licenserna ”Årslicens Liv 2013” och ”Försäkringsförmedling Liv” till kunskapsuppdatering. Inga så stora förändringar har skett på skadesidan och därför har vi inte kallat de förmedlare som innehar Årslicens Skade 2013 eller Försäkringsförmedling Skade till uppdatering av deras licenser.

Eventuella konsekvenser

Att sakna licens i Förmedlarregistret eller att inte har genomfört testet Kunskapsuppdatering Liv 2014 med godkänt resultat kan eventuellt påverka relationen mellan dig och försäkringsbolagen vars produkter du arbetar med. Det kan också påverka relationen till det försäkringsbolag där du har din ansvarsförsäkring. Om du redan nu vet att du inte hinner skriva testet för Kunskapsuppdatering Liv 2014 före årsskiftet råder vi dig att kontakta de försäkringsbolag som du arbetar med. Vissa kräver den uppdaterade licensen för 2014 medan andra godtar registrering eller äldre licenser.

Om de försäkringsbolag du arbetar med kräver den uppdaterade licensen behöver du så fort som möjligt boka ett skrivningstillfälle och avlägga testet för Kunskapsuppdatering Liv 2014. Fr.o.m. årsskiftet 2014/2015 kan du endast boka detta test genom att mejla Insuresecs kansli på info@insuresec.se. Det beror på att vi fr.o.m. årsskiftet börjar arbetet med årslicenser 2015. Vi tar självklart emot eftersläntrare ändå, men mejla eller ring oss i så fall.

När du är godkänd på testet Kunskapsuppdatering Liv 2014 kommer du att erhålla licensen ”Årslicens Liv Försäkringsförmedling och Fondandelsförmedling 2014”.

Licensinnehav ”Försäkringsförmedling Liv”

Du som har den diplombaserade  licensen Försäkringsförmedling Liv (gavs endast ut under 2013) och inte har godkänt resultat på testet Kunskapsuppdatering Liv 2014 kommer vid årsskiftet 2014/2015 inte att presenteras med en aktiv licens längre, detta eftersom du inte genomfört ett något licenstest med godkänt resultat hos Insuresec. Det innebär att vid sökning i Förmedlarregistret visas dina registrerade uppgifter, men den diplombaserade licensen visas inte . Så fort du genomfört testet Kunskapsuppdatering Liv 2014 med godkänt resultat kommer du att presenteras med licensen ”Årslicens Liv Försäkringsförmedling och Fondandelsförmedling 2014”.

Licensinnehav ”Årslicens Liv (Försäkringsförmedling, fondandelsförmedling och/eller avancerad rådgivning) 2013” utan godkänd Kunskapsuppdatering Liv 2014

Du som har Årslicens Liv men inte godkänt test  ”Kunskapsuppdatering Liv 2014” kommer vid årsskiftet 2014/2015 att vara fortsatt sökbar i Förmedlarregistret med din gamla licens. I sökresultatet kommer du visas med din licens från 2013, eftersom du under 2013 klarat testet för Årslicens Liv. Du behåller alltså den licensen till dess att kunskapsuppdateringstestet liv 2014 genomförts.  

Licensinnehav ”Försäkringsförmedling Skade” eller ”Årslicens Skade” (Personskade- och/eller sakskadeförmedling)

Du som har Insureseclicens inom skadeområdet behöver inte skriva någon kunskapsuppdatering för att behålla din licensstatus. Detta eftersom lagstiftningen inte förändrats så mycket på ditt verksamhetsområde under 2014 att en kunskapsuppdatering anses nödvändig.

Med vänliga hälsningar,

Kansliet

 

← Tillbaka