Aktuellt & press

Nyhetsbrev december: Återblick | Jultider på kansliet | Nästa års testperiod

VD har ordet

Året som gått har varit händelserikt. Vi kan stolt konstatera att vi numera har 95 % av alla livförsäkringsförmedlare utanför bank registrerade hos Insuresec. Det betyder att nästan alla livförsäkringsförmedlare ställer upp på att vara skötsamma. Det stämmer bra med den bild jag har av branschen, gruppen som ägnar sig åt miss-selling är liten, men åstadkommer stor skada. Vad värre är att de får stort utrymme i massmedia, hos myndigheter och lagstiftare.

På skadesidan har vi idag 70 % av alla sakförmedlare i vårt register. Med tanke på att vi närmade oss sakförmedlarna först under 2014, nästan två år efter att livsidan startade upp, så får detta resultat ändå anses vara mycket bra. Men jag lutar mig för den skull inte nöjt tillbaka. Det är min övertygelse att det ingalunda är 30 % av sakförmedlarna som tycker att det är OK att inte följa lagstiftning, myndighetsregler och god sed. Min bild är att betydligt fler än 70 % av sakförmedlarna är skötsamma och har hög kompetens. Då ska man också ställa upp bakom branschens självregleringsorgan och visa det. Det tror jag kommer att ske under 2015. Sett till licenser är 80 % av alla livförmedlare licensierade och ser vi till alla registrerade förmedlare hos Insuresec hamnar andelen licensierade på 75 %.

Under 2014 tog vi själva över testverksamheten och med det har vi kunnat erbjuda fler testtillfällen på fler orter och med fler privata tillfällen på de förmedlarbolag som kunnat samla ihop tio förmedlare. Jag vill särskilt tacka de försäkringsbolag – Skandia, Folksam, Länsförsäkringar och SPP, som ställt upp med lokaler och samordning för att vi skulle kunna erbjuda alla förmedlare möjlighet att testa sig på fungerbart avstånd.

Trenden är tydlig, branschen vill ha ordning och reda med skötsamma och kunniga förmedlare. Det här gör att ni alla har anledning att sträcka på ryggen och vara stolta. Den tid är förbi då det var viktigt för mig att förklara varför man ska vara registrerad och licensierad förmedlare, det är numera de som inte är registrerade och licensierade som har anledning att för sina kunder förklara varför de inte finns med i Insuresecs register och inte har Insureseclicens. 

Om vi blickar framåt så blir 2015 ett lika spännande år som 2014. Hittills har vi fått ett ekonomiskt bidrag från livförsäkringsbolaget för att underlätta uppstarten av Insuresec. Nästa år finansieras Insuresec uteslutande med de avgifter ni betalar för våra tjänster. Det har varit en utmaning att manövrera Insuresec så att tillväxten av registrerade och licensierade är sådan att vi inte behöver höja avgifterna nu när Försäkringsbolagens ekonomiska stöd inte längre är där. Men uppslutningen är sådan att jag både hoppas och tror att det ska fungera att driva verksamheten utan prishöjningar under 2015.

Jag hoppas att ni alla får en skön julledighet så hörs vi igen nästa år!

Jan Fritsch

VD Insuresec AB

 

Begränsade öppettider under jul

Från den 22 december har vi begränsad bemanning på kansliet. Röda dagar håller vi stängt men de andra dagarna finns vi tillgängliga på info@insuresec.se och växeln 08-410 415 75.

Från den 12 januari är vi åter igen fullt bemannade.

 

Nya tester från mars

Vi arbetar för fullt med att ta fram nya kunskapstest och planera lokaler och tidpunkter för nästa års testerverksamhet.

Från och med mars till och med oktober ges möjlighet att skriva 2015 års kunskapstest för försäkringsförmedlare. Löpande info kommer via nyhetsbrev och hemsida men avsätt gärna tid redan nu för kompetenshöjning och testskrivning.

 

Akuttider för KU 2014 i januari

För dig som måste uppdatera din licens med Kunskapsuppdatering Liv 2014 snarast möjligt finns det fortfarande några platser kvar att skriva test i januari hos oss på kontoret i Stockholm.

Lediga tider finner du när du loggat in på Insuresec på sidan Testbokning och -resultat. Observera att det endast är 2014 års version av Kunskapsuppdatering som ges.

 

← Tillbaka