Aktuellt & press

Januari: Bindande uttalande om god försäkringsförmedlingssed från Disciplinnämnden

Det är inte tydligt vilka krav som ställs på dokumentation från försäkringsförmedling, säger Jan Fritsch, VD för Insuresec AB. Därför har Insuresec begärt att Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd uttalar sig om

  • på vilket sätt uppgifter om kunden ska anpassas efter hur komplicerat det aktuella försäkringsavtalet är
  • när en omfattande kartläggning inte behöver genomföras
  • vilka krav god försäkringsförmedlingssed ställer på dokumentationens utformning och omfattning
  • det är möjligt att använda sig av standardiserade lösningar, t.ex. standardblanketter eller standardiserade digitala system för dokumentationen.

Måndag den 19 januari 2015 offentliggörs Disciplinnämndens uttalande kring försäkringsförmedlares dokumentation av försäkringsförmedling. Jan Fritsch säger att ”Nämndens uttalande gör det tydligt hur dokumentationen ska utformas i olika situationer, när förmedlaren träffar en ny kund såväl som när förmedlaren träffar en kund som är känd för förmedlaren.” Fritsch menar att uttalandet är klargörande för många av de frågor som förmedlare ofta ställer sig, t ex vad krävs för att dokumentationen ska återspegla rådgivningen vid förmedlingstillfället och vad krävs för att dokumentationen ska visa att kunden har sådan erfarenhet och kunskap att den rekommenderade lösningen kan anses lämplig. ”Det här är i och för sig redan etablerat beteende hos många förmedlare, men blir med detta uttalande obligatoriskt för alla förmedlare registrerade hos Insuresec” framhäver Jan Fritsch.

Nämnden slår fast att dokumentationen ska visa varför produkten bedöms lämplig utifrån kundens förutsättningar och behov, att dokumentationen ska innehålla uppgifter om kundens riskvilja och produktens riskinnehåll. Dokumentationen ska även innehålla tydlig information om både kostnader för kunden och förmedlarens ersättning. Slutligen konstaterar nämnden att om förmedlaren väljer att använda standardiserade dokumentationslösningar ska dessa ha regler för hur och när de ska användas och förmedlaren ska känna till när standardiserad dokumentation inte är lämplig.

Nämndens uttalande är bindande för alla förmedlare som valt att registrera sig i Insuresecs register. Det betyder att kunder som får råd från en registrerad förmedlare nu fått ett utökat konsumentskydd jämfört med råd från förmedlare som inte finns i registret. Konsumenter har därför en god anledning att, innan rådgivningstillfället, kontrollera om den rådgivare man ska träffa finns i Insuresecs register.

Läs uttalandet i sin helhet under fliken Disciplinnämnd.

 

← Tillbaka