Aktuellt & press

Nya testversioner och uppdaterat system för testbokning med rekommendationer

Under våren lanserar vi inte bara nya versioner av licenstesterna. Vi har även uppdaterat systemet för testbokning för att hjälpa dig som förmedlare att boka rätt test/er. Testbokningen tar hänsyn till vad du angivit till oss att du arbetar med (liv- och/eller skadeförmedling), tidigare/nuvarande licensinnehav och verksamhetsområden. Baserat på detta ges du sedan en rekommendation på de tester du behöver avlägga för att erhålla de licenser du behöver.

När du valt de test du önskar avlägga visas hur lång tid varje test tar och den sammanlagda tiden som behövs. När du klickar på boka kommer du att se vilka skrivningstillfällen som är så långa att du hinner skriva alla valda test. Vi har försökt att i största möjliga mån ge plats åt de vanligaste testkombinationerna.

För att boka test loggar du in på Mina sidor och går till "Testbokning".

Rekommendationerna är inte tvingande men licensinnehav hos Insuresec bör spegla erhållna tillstånd från Finansinspektionen och förmedlarens verksamhetsområde.

Rekommendation av Årslicens Personskadeförmedling för dig som arbetar med sjuk- och olycksfall

Den försäkringsförmedlare

  • som arbetar med sjuk- och olycksfallsförsäkring och,
  • innehar Finansinspektionens tillstånd a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt), IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt) eller Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs. förm.

bör därför även skriva licenstest för Årslicens Personskadeförmedling.

Vidare läsning
Försäkringsrörelselag (2010:2043) 2 kap. § 11 och 12 och FInansinspektionens Föreskrifter om försäkringsklasser (FFFS 2011:8).

Rekommendation av Årslicens Liv – Avancerad rådgivning

Den försäkringsförmedlare

  • Som arbetar med förmedling/rådgivning om andra värdepapper än fondandelar och
  • Innehar Finansinspektionens tillstånd Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.

bör därför även skriva licenstest för Årslicens Liv – Avancerad rådgivning. För den som har Swedsec är det sedan tidigare möjligt att kvittera Swedsec mot Avancerad rådgivning.

Vi tror och hoppas att det nya testbokningssystemet ska underlätta för dig som förmedlare – att du ska få full koll på vilka licenser du behöver – och att du ska finna ett skrivningstillfälle som passar dig. Om skrivningstillfälle saknas på din ort finns möjlighet att avlägga test i egna lokaler (minst 10 personer måste närvara). Vi reser då till dig och tar med allt material som behövs för att skriva testet, det enda vi behöver låna av dig är en lämplig lokal.

Kontakta gärna kansliet (info@insuresec.se, 08-410 415 75) om du har några frågor eller undrar över något. 

 

← Tillbaka