Aktuellt & press

Varför behöver jag göra Kunskapsuppdatering Liv 2015 C trots att jag gör ÅKU hos Swedsec?

I mars lanserade vi nya versioner av våra licenstester. Nytt för i år är särskild kunskapsuppdatering för den som har Årslicens Liv Avancerad rådgivning. 

Några av de förmedlare som erhållit Årslicens Liv Avancerad rådgivning efter kvittering har vänt sig till oss och undrat varför de behöver göra vår kunskapsuppdatering trots att de även genomför SwedSecs ÅKU.

Kvittering av licens

Insuresec ger förmedlare som även är anknutna till SwedSec möjlighet att kvittera SwedSec mot vår Årslicens Liv Avancerad rådgivning. Kvitteringen förutsätter att:

  • förmedlaren uppvisar diplom för genomfört kunskapstest hos SwedSec samt intyg om genomförd ÅKU senast föregående år
  • förmedlaren är godkänd för Årslicens Liv Försäkringsförmedling (A) och Fondandelsförmedling (B)

Kvittering av SwedSec gäller endast själva grundprovet för Avancerad rådgivning, inte eventuella efterföljande kunskapsuppdateringar.

Insuresec som branschspecifik kunskapsgarant

När kvitteringen genomförts står Insuresec som kunskapsgarant för förmedlarens kunskaper rörande avancerad rådgivning. För att Insuresec ska kunna ge ny årsstatus för Avancerad rådgivning krävs således godkänd kunskapsuppdatering oavsett om grundlicensen erhållits genom kunskapsprov hos oss eller SwedSec.

I och med att Insuresec är ett branschregleringsorgan för förmedlare, och SwedSec i första hand riktar sig mot värdepappersbranschen, kan det finnas skillnader i de uppdateringskrav som ställs på licensinnehavaren.

De försäkringsbolag som kräver Insureseclicens – för att kunna försäkra förmedlares verksamhet eller betala ut provisioner – har dessutom behov av en kravställare som specifikt riktar sig till att licensiera förmedlare och därtill närliggande verksamhet.

Uppsägning av licens

Om du inte längre vill ha Årslicens Liv Avancerad rådgivning kan du vända dig till kansliet och säga upp den. Då behöver du bara skriva Kunskapsuppdatering liv 2015 AB, som är på 35 frågor istället för 50.

 

← Tillbaka