Aktuellt & press

Användarmanual: Ansökan om registrering för Traineeanvändare

Idag är det många som skriver InsureSecs licenstest under tiden de är trainees, arbetar som assistenter eller är under utbildning. När utbildningen är avslutad och de omfattas av Finansinspektionens tillstånd för försäkringsförmedling behöver de ansöka även om registrering hos InsureSec.
 
Nedan finns en guide som talar om vilka kompletterande uppgifter InsureSec behöver för att kunna registrera en tidigare trainee i Förmedlarregistret.
 
 
Guide uppdaterad 2016-08-24

InsureSecAnvändarmanual_Registreringsansökan för tidigare trainees 2016.pdf   (477 kB)

 

← Tillbaka