Aktuellt & press

InsureSec Nyhetsbrev 23 oktober 2015

Omtentatillfällen 2015

Licensåret 2015 är alldeles snart slut. Du som har skrivit kunskapstest med underkänt resultat har möjlighet att skriva omtenta i november eller december. Separat information har gått ut per e-post till berörda.

 

Licensåret 2016: mars-oktober

Reviderade måldokument med uppdaterade kunskapskrav kommer att finnas tillgängliga i början av nästa år.

Nytt för 2016 är att det kommer en Kunskapsuppdatering även för SAK.

 

Fakturamottagare - ny funktion på Mina sidor

Under oktober kommer InsureSec att införa ett säkrare sätt att avgöra vem som är fakturamottagare. Idag finns ett antal individer i registret som saknar - eller har flera - angivna anställningsrelation/-er. Då är det svårt för oss att veta till vem fakturan ska gå. Därför inför vi nu ett nytt uppgiftsfält som heter just "Fakturamottagare". I den mån vi har möjlighet kommer förslag på fakturamottagare att ges. Förslagen behöver därefter bekräftas av Förmedlaren och Bolaget.

Information och användarmanual kommer att finnas tillgänglig på hemsidan.

 

InsureSecs styrelse

Sedan den 9 oktober 2015 består InsureSecs styrelse av: Gunnar Hökmark (ordförande), Peter Bergman (Söderberg & Partners Insurance Consulting KB), Ingrid Eiken (Mäklarsamfundet), Glenn Nilsson (Max Matthiessen AB), Ulf Suneson (Säkra) och Marcus Bove (Norrtälje Försäkringsbyrå AB - Hjerta). Läs mer Om InsureSec.

 

Ny utbildningsplattform för medlemmar i Sfm: InsureEd

InsureEd är en digital utbildningsplattform för Sfm:s medlemmar med syfte att underlätta kunskaps- och kompetenshöjning.

Intresset har varit stort och hittills har drygt 70 förmedlare anmält sig till utbildningarna som erbjuds. Under första kvartalet 2016 utökas utbildningsutbudet med licensförberedande utbildning inom SAK.

 

Nästa nyhetsbrev

I december kommer information om nyheter inför 2016. Bl. a. om uppdaterade avtal och regelverk, prisjusteringar och kortad karenstid för Kunskapsuppdatering (KU).

 

← Tillbaka