Aktuellt & press

Uppdaterade avtal och regelverk

På styrelsemötet den 7 december 2015 beslutade InsureSecs styrelse om uppdaterade versioner av Avtal mellan försäkringsförmedlare och InsureSec AB ("Förmedlaravtalet") och Avtal mellan försäkringsförmedlarföretag och InsureSec AB ("Företagsavtalet").

I tidigare avtal fanns såväl avtalstext som InsureSecs regelverk. Det ledde bland annat till att justeringar i regelverket krävde att hela avtalet skrivs om vilket är onödigt komplicerat. I de uppdaterade avtalen har regelverket separerats från avtalstexten och bildat InsureSecs regelver ("Regelverket").

De nya avtalen och regelverket i korthet:

  • Speglar InsureSecs verksamhet bättre
  • Ställer tydligare krav på avtalsparterna
  • Regelverket har kompletterats med en definitionslista

Här finner du de nya avtalen och regelverket.

 

← Tillbaka