Aktuellt & press

InsureSecs licenser 2016

Från och med licensåret 2016 tillhandahåller InsureSecs tre olika årslicenser. För tydlighetens skull har vi valt att byta namn på licenserna och de har nu mer enhetliga benämningar.

Licenserna är:

  • Årslicens Livförmedling
  • Årslicens Sakskadeförmedling
  • Årslicens Personskadeförmedling

Precis som tidigare år går det att bygga på en befintlig licens, t ex med Avancerad rådgivning, för att på så vis erhålla ett bevis på särskild kunskap inom ett visst verksamhetsområde. Denna uppdelning mellan licens och tillägg kommer att bli tydligare fr o m 2016.

För den som redan innehar en InsureSec-licens kommer namnbytet innebära att det kommer se lite annorlunda ut i Förmedlarregistret och när en förmedlare eller företagsanvändare loggar in på Mina sidor.

Boka tid för kunskapstest

Licensåret 2016 löper mellan mars och oktober. Fr.o.m. 10 februari 2016 kan du som är förmedlare eller trainee logga in på Mina sidor för att boka tid för kunskapstest.

Här kan du läsa mer om InsureSecs licenser och finna kunskapskrav för respektive licens.

 

Elisabeth Frykmark

VD InsureSec AB

 

Översättningstabell

På www.förmedlarregistret.se och för inloggade förmedlare visas

Årslicens Liv – Försäkringsförmedling
Årslicens Liv – Fondandelsförmedling

fr o m 2016 som

Årslicens Livförmedling

 

Årslicens Liv – Försäkringsförmedling
Årslicens Liv – Fondandelsförmedling
Årslicens Liv – Avancerad rådgivning

fr o m 2016 som

Årslicens Livförmedling
+ Avancerad rådgivning

 

Årslicens Skade – Sakskadeförmedling

fr o m 2016 som

Årslicens Sakskadeförmedling

 

Årslicens Skade – Personskadeförmedling

fr o m 2016 som

Årslicens Personskadeförmedling

 

För inloggade företagsanvändare visas

Årslicens Liv – Fondandelsförmedling

fr o m 2016 som

Årslicens Livförmedling

 

Årslicens Liv – Avancerad rådgivning

fr o m 2016 som

Årslicens Livförmedling
+ Avancerad rådgivning

 

Årslicens Skade – Sakskadeförmedling

fr o m 2016 som

Årslicens Sakskadeförmedling

 

Årslicens Skade – Personskadeförmedling

fr o m 2016 som

Årslicens Personskadeförmedling

 

← Tillbaka