Aktuellt & press

Information om Kunskapsuppdatering Liv 2016

Under 2016 tillhandahåller InsureSec Kunskapsuppdatering Liv 2016 för den som har Årslicens Livförmedling. Om du har både liv- och saklicens behöver du endast genomföra Kunskapsuppdatering Liv.
 
Det är många som ska skriva årets kunskapsuppdatering så boka tid redan nu på Mina sidor. Vårens öppna skrivningstillfällen finner du även på sidan Allmänna skrivningstillfällen.
 

Sammanfattning

  • Skall genomföras under innevarande år
  • Tidsåtgång: 1 timme (ca 35 frågor)
  • Ingen karenstid vid underkänt resultat på KU
  • Boka tid för test på Mina sidor
  • Kostnad: 1 250 kr ex. moms per skrivningstillfälle
  • Innehåll: Ny eller uppdaterad lagstiftning, utveckling av god försäkringsförmedlingssed samt kunskaper och färdigheter som behöver särskilt betonas
  • Se fullständiga kunskapskrav

Varför kunskapsuppdatering?

Syftet med kunskapsuppdatering är att säkerställa att varje förmedlare med licens från InsureSec har uppdaterade och testade kunskaper i enlighet med lagar, myndighetsregler och god försäkringsförmedlingssed.
 
Av punkt 7 Kunskapsuppdatering i InsureSecs Regelverk framgår att en licenshavare är skyldig att genomföra kunskapsuppdatering enligt gällande kunskapskrav. Om en licenshavare vid årets slut inte kan uppvisa godkänt resultat på relevanta kunskapsuppdateringar har InsureSec rätt att besluta om återkallelse av licens.

Kunskapsuppdatering Liv 2016 - nyheter

kunskapskraven kan du läsa mer om vad Kunskapsuppdatering Liv 2016 omfattar.
 
Nytt för i år är att vi slopat karenstiden för kunskapsuppdateringstesterna. För övriga tester gäller fortfarande karenstid för den som inte klarar testet.

Behöver du förberedande utbildning?

InsureSec bedriver ingen egen utbildning men samarbetar med utbildningsinstitut verksamma inom försäkringsförmedlarbranschen. Du som är medlem i Sfm har möjlighet att använda deras utbildningsportal InsureEd. Läs mer om förberedande utbildning.

 

Boka tid för test på Mina sidor

För att boka test loggar du in på Mina sidor och går till sidan som heter Testbokning. Där blir du rekommenderad vilket/vilka test du behöver skriva. Rekommendationen baseras på ditt nuvarande licensinnehav och det eller de tillstånd från Finansinspektionen som du verkar under. Om du rekommenderas flera test behöver du inte skriva alla vid samma tillfälle, men du bör genomföra samtliga under innevarande år.
 
Om skrivningstillfälle saknas på din ort kan det finnas möjlighet att avlägga test i era egna lokaler (minsta debitering är 10 personer). Vår testvakt kommer då till er och det ni behöver göra är att tillhandahålla en för ändamålet lämplig lokal.
 

Kostnad

Skrivningsavgiften är 1 250 kronor exklusive moms per person och skrivningstillfälle och faktureras i samband med skrivningstillfället. Avbokning av test måste ske senast 14 dagar innan testdatum. Om avbokning inte sker i tid faktureras du ändå skrivningsavgiften.
 
Svar på vanliga frågor finner du här. I annat fall är du välkommen att kontakta kansliet om du har frågor eller behöver hjälp. Du når oss på telefonnummer 08-410 415 75 eller e-post info@insuresec.se.
 
 

 

← Tillbaka