Aktuellt & press

Information om Kunskapsuppdatering Sak 2016

Under 2016 tillhandahåller InsureSec Kunskapsuppdatering Sak 2016 för den som har Försäkringsförmedling Skade eller Årslicens Sakskadeförmedling. Om du har både liv- och saklicens behöver du endast genomföra Kunskapsuppdatering Liv.
 
Det är många som ska skriva årets kunskapsuppdatering så boka tid redan nu på Mina sidor. Vårens öppna skrivningstillfällen finner du även på sidan Allmänna skrivningstillfällen.

Sammanfattning

  • Skall genomföras under innevarande år
  • Tidsåtgång: 1 timme (ca 30 frågor)
  • Ingen karenstid vid underkänt resultat på KU
  • Boka tid för test på Mina sidor
  • Kostnad: 1 250 kr ex. moms per skrivningstillfälle
  • Innehåll: Ändringar avseende preskriptionsregler i Försäkringsavtalslagen, utveckling av god försäkringsförmedlingssed, förmedlarens roll och ansvar, försäkringsavtalsrätt, allmän avtalsrätt och skadeståndsrätt
  • Se fullständiga kunskapskrav

Varför kunskapsuppdatering?

Syftet med kunskapsuppdatering är att säkerställa att varje förmedlare med licens från InsureSec har uppdaterade och testade kunskaper i enlighet med lagar, myndighetsregler och god försäkringsförmedlingssed.
 
Av punkt 7 Kunskapsuppdatering i InsureSecs Regelverk framgår att en licenshavare är skyldig att genomföra kunskapsuppdatering enligt gällande kunskapskrav. Om en licenshavare vid årets slut inte kan uppvisa godkänt resultat på relevanta kunskapsuppdateringar har InsureSec rätt att besluta om återkallelse av licens.

Kunskapsuppdatering Sak 2016

kunskapskraven kan du läsa mer om vad Kunskapsuppdatering Sak 2016 omfattar.
 
Om du inte skulle uppnå godkänt resultat på kunskapsuppdateringen infaller ingen karenstid. För övriga tester gäller fortfarande karenstid för den som inte klarar testet.

Behöver du förberedande utbildning?

InsureSec bedriver ingen egen utbildning men samarbetar med utbildningsinstitut verksamma inom försäkringsförmedlarbranschen. Du som är medlem i Sfm har möjlighet att använda deras utbildningsportal InsureEd. Läs mer om förberedande utbildning.

Boka tid för test på Mina sidor

För att boka test loggar du in på Mina sidor och går till sidan som heter Testbokning. Där blir du rekommenderad vilket/vilka test du behöver skriva. Rekommendationen baseras på ditt nuvarande licensinnehav och det eller de tillstånd från Finansinspektionen som du verkar under. Om du rekommenderas flera test behöver du inte skriva alla vid samma tillfälle, men du bör genomföra samtliga under innevarande år.
 
Om skrivningstillfälle saknas på din ort kan det finnas möjlighet att avlägga test i era egna lokaler (minsta debitering är 10 personer). Vår testvakt kommer då till er och det ni behöver göra är att tillhandahålla en för ändamålet lämplig lokal.

Kostnad

Skrivningsavgiften är 1 250 kronor exklusive moms per person och skrivningstillfälle och faktureras i samband med skrivningstillfället. Avbokning av test måste ske senast 14 dagar innan testdatum. Om avbokning inte sker i tid faktureras du ändå skrivningsavgiften.
 

Hur går ett kunskapstest hos InsureSec till?

Alla InsureSecs skrivningar genomförs i skrivningssal med testledare. Du behöver inte ha med dig något till testet förutom giltig ID-handling. De hjälpmedel som behövs, t ex kladdpapper och penna, får du låna av testledaren.
 
Varje fråga bygger på att testdeltagaren ska ta ställning till vilket av fyra påståenden eller alternativ som stämmer bäst.
 
Testet görs normalt på en digital läsplatta som laddas upp på vår server efter att testet avslutats. Detta gör att vi kan behandla resultatet säkert och snabbt. När testresultatet är behandlat får du via epost ett meddelande om att ditt resultat finns att läsa på Mina sidor. 
 
 
 
Kontakta kansliet om du har frågor eller behöver hjälp. Du når oss på telefonnummer 08-410 415 75 eller e-post info@insuresec.se.
 

 

← Tillbaka