Aktuellt & press

Endast en månads karens vid underkänt resultat på årslicenstest

Från och med den 1 april 2016 är karenstiden vid underkänt resultat på årslicenstest en (1) månad istället för tidigare två (2) månader. Ändringen gäller:
 
  • Samtliga årslicenstester: Årslicens Livförmedling, Årslicens Sakskadeförmedling och Årslicens Personskadeförmedling
  • Samtliga påbyggnadstester: Påbyggnad Personskadeförmedling och Påbyggnad Avancerad rådgivning
 
Karenstiden syftar till att den som inte erhåller godkänt resultat på sitt test ska ta tillfället i akt och läsa på eller på annat sätt ta till sig den kunskap som, enligt testresultatet, inte motsvarar kraven enligt InsureSecs kunskapskrav
 
Anledningen till att vi väljer att korta karenstiden är att vi sett att en karenstid på två månader i kombination med sommaruppehåll i värsta fall ger en ofrivillig karenstid på upp till fyra månader. Efterfrågan på skrivningstillfällen under delar av sommaren är obefintlig, vilket medför att vi inte tillhandahåller skrivningstillfällen under tiden från midsommar och fram till början av augusti. Årslicensen är i många fall en förutsättning för att kunna arbeta som förmedlare och vi väljer därför att korta karenstiden.
 
Sedan tidigare i år gäller att Kunskapsuppdatering (liv/sak) inte längre omfattas av någon karenstid vid underkänt testresultat.
 

Sammanfattning

  • Om man inte blir godkänd på InsureSecs licenstest kan man behöva vänta innan man kan skriva omtenta ("karenstid"). Under karenstiden bör man inhämta de kunskaper inom de ämnesområden som visat sig vara bristfälliga.
  • En månads karenstid utfaller efter underkänt resultat på Årslicens Livförmedling, Årslicens Sakskadeförmedling, Årslicens Personskadeförmedling, Påbyggnad Avancerad rådgivning, Påbyggnad Personskadeförmedling och Påbyggnad Sakskadeförmedling.
  • Vid underkänt resultat på Kunskapsuppdatering infaller inte någon karenstid. När testresultatet behandlats kan man direkt logga in på InsureSec och boka tid för omtenta.
  • Fler svar på vanliga frågor finns bland Frågor & svar och på sidan för Avtal & regelverk
 
Denna information meddelades även via nyhetsbrev den 4 april 2016 till alla som vid tillfället saknade licens från InsureSec.

 

← Tillbaka