Aktuellt & press

Uppdaterat gränssnitt för InsureSecs företagsanvändare

FÖRETAGSANVÄNDARE. Det är nu både enklare att få överblick över företagets anställda och att administrera dem. Det nya gränssnittet är responsivt så att du kan använda din företagsinloggning även på mobilen.

Nyheter för företagsanvändare

Dessa förändringar påverkar alla företagsanvändare hos InsureSec:

Företagsinformationen ligger högst upp på sidan. Här finns uppgifter om företagets adress och vem som är kontaktperson. Här finns även en länk till gällande avtal med InsureSec och uppgift om vilket datum som avtalet accepterades.

Kontaktlista istället för lista över försäkringsförmedlare. Rubriken ”Förmedlare” blivit föråldrad och ersatts med en kontaktlista – Mina kontakter. Härunder finner du alla dina kontakter oavsett om de är försäkringsförmedlare, trainees eller assistenter. För förmedlarorganisationer visas här även medlemsföretag.

Se vem som inte bekräftat dig som arbetsgivare. För att få ta del av en anställds information behöver du lägga till personen i kontaktlistan. När du gör det skickas en förfrågan till den anställda som behöver bekräftas. Alla förfrågningar som väntar på svar samlas under rubriken ”Avvaktar svar”. I kontaktlistan visas personen med ljusröd bakgrund.

Hantera dina kontakter med färre knapptryck. För att skicka en kontaktförfrågan behöver du bara välja relationsform och fylla i din nya kontakts namn och personnummer. För att ta bort en kontakt räcker det med att du klickar på symbolen (X) och bekräftar att du vill avsluta relationen.

Automatiskt betalningsansvar för anställda. Innan uppdateringen behövde du separat bekräfta att vara fakturamottagare för dina förmedlare. Detta tyckte många var krångligt och har därför arbetats om. En lista över vem du är betalningsansvarig över hittar du längst ner på sidan.

Extra fördelar för anslutna företagsanvändare

Du som köpt företagsanslutning av InsureSec kan precis som tidigare se vilka licenser som dina anställda har. Årtalet som står efter licensens namn talar om vilket års kunskapskrav som licensen motsvarar. Sedan tidigare har du också tillgång till de vilka dokument som den anställda laddat upp på InsureSecs server.

Se var i registreringsprocessen en anställd befinner sig eller om den anställda har en så kallad traineeanvändare. Registreringsstatus visar om förmedlarens ansökan om registrering befinner sig under handläggning, om den är godkänd (”registrerad”) eller har inaktiverats.

Se om en anställd har bokat tid för licenstest eller kunskapsuppdatering. Klicka på bokningen för att se var, när och vilket test som är bokat.

Intyg. Se anställdas intyg från InsureSecs kunskapstest.

Excelexport. Möjlighet att exportera uppgifter om anställda till Excel.

Senare i höst kommer vi att utöka sök- och filtreringsmöjligheterna så att du kan söka fram vilka anställda som t ex behöver uppdatera sin licens.

Nyheter för företag som ingår i en organisation

Visa att företaget ingår i en förmedlarorganisation. De företag som ingår i en förmedlarorganisation, t ex Hjerta eller Säkra, kan ange detta högst upp på sidan i högerkolumnen. Att skapa en relation till en organisation innebär att de tar över betalningsansvaret för företaget och dess anställda (om inget annat avtalats). Organisationen kommer också kunna se information om de anställda, t ex registreringsstatus och licensinnehav.

Nyheter för förmedlarorganisationer

Nu räcker det med att ha en koppling till de företag som ingår i organisationen för att få del av information om anställda. Du behöver alltså inte längre skapa direktrelationer till enskilda förmedlare. Lägg till ett företag genom att klicka på ”Lägg till underorganisation” till höger om kontaktlistan.

Längst ner på sidan finns en lista över vilka förmedlare som organisationen tagit över betalningsansvar för. Där visas också uppgift om genom vilket företag som betalningsansvaret ärvts.

 

Låt oss veta vad du tycker om den nya företagsanvändaren!

E-posta gärna dina förslag och synpunkter till info@insuresec.se

 

Annika Rengfelt

Systemansvarig

InsureSec AB

NyFöretagsanvändare2016-info.png   (230 kB)

 

← Tillbaka