Aktuellt & press

InsureSecs avgifter 2017

Den 19 december 2016 gjordes ett informationsutskick till förmedlare och företag rörande bl.a. avgifter 2017. Utifrån de synpunkter som vi fått på utskicket har vi skapat ett antal prisexempel för de vanligaste situationerna.

Förtydligande om avräknad licensavgift

Under 2016 debiterades register- och licensavgift vid olika perioder - påbörjat kalenderår respektive kommande 12-månadersperiod. Från och med 2017 ingår licensavgift i InsureSec-avgiften. Därför avräknas den del av licensavgiften som löper efter januari 2017.

Exempel: Förmedlare A blev registrerad och licensierad i mars 2016. Därmed avräknas två månaders outnyttjad licensavgift från InsureSec-avgiften 2017. Förmedlarens avgift blir därmed 4 410 kr ex. moms (4 650 kr – 240 kr)

Avgifter per individ - prisexempel

Registrerad försäkringsförmedlare med licens

 • InsureSec-avgift 2017: 4 650 kr ex. moms

Om licensen är uppdaterad enligt 2016 års kunskapskrav behövs ingen kunskapsuppdatering.

Om licensen inte är uppdaterad enligt 2016 års kunskapskrav behöver förmedlaren genomföra kunskapsuppdatering vid ett skrivningstillfälle. Skrivningsavgiften för 2017 är 1 300 kr ex. moms per skrivningstillfälle.

Registrerad försäkringsförmedlare som får licens under 2017

 • Registeravgift 2017: 2 250 kr ex. moms
 • Skrivningsavgift: 1 300 kr ex. moms per skrivningstillfälle

När förmedlaren får licens debiteras InsureSec-avgift à 4 650 kr ex. moms minus redan inbetald registeravgift för 2017.

Registrerad försäkringsförmedlare utan licens

 • Registeravgift 2017: 2 250 kr ex. moms

Blivande förmedlare

Omfattar traineeanvändare, personer som ansökt om men ännu inte beviljats registrering

 • Administrationsavgift 2017: 1 500 kr ex. moms
 • Skrivningsavgift: 1 300 kr ex. moms per skrivningstillfälle

Avgifter för företag

Att ha en företagsanvändare, dvs. en enkel inloggning, hos InsureSec är kostnadsfritt. Att ansluta sitt företag eller organisation är förenat med avgift, se nedan.

Anslutet företag

 • Anslutningsavgift 2017: 2 000 kr ex. moms.

Det företag som förutom att skapa en företagsanvändare valt att ansluta sitt företag, dvs. marknadsföras i Förmedlarregistret, debiteras anslutningsavgift. Om företaget ingår i en förmedlarorganisation, t ex Hjerta eller Säkra, debiteras ingen anslutningsavgift till det enskilda företaget. Kostnaden läggs istället på förmedlarorganisationen, se nedan.

Förmedlarorganisationer

 • Anslutningsavgift för företagsorganisationer är i år 20 000 kr ex. moms.

I avgiften ingår de underliggande företagens anslutningsavgifter. Organisationen har mot denna avgift möjlighet att i sin företagsanvändare se status på alla sina företag och anställda.

Prisexempel: Företag med tre anställda

Företaget B har inte bara en företagsanvändare utan är också anslutet till InsureSec. Företaget har två anställda försäkringsförmedlare som är registrerade och licensierade, och en anställd som bara är registrerad.

 • Anslutningsavgift 2017: 1 * 2 000 kr ex. moms
 • InsureSec-avgift 2017: 2 * 4 650 kr ex. moms (– ev. avräkning licenser)
 • Registreringsavgift 2017: 1 * 2 250 kr ex. moms

Totalt: 13 550 kr ex. moms (– ev. avräkning licenser)

 

Se även Frågor & svar om avgifter och fakturering

 

← Tillbaka