Aktuellt & press

Licenser som inte uppdaterats 2015 eller senare återkallades den 1 januari 2017

Den 21 september 2016 beslutade InsureSec att återkalla alla licenser som inte motsvarar minst 2015 års kunskapskrav. Riktad information har gått ut till berörda förmedlare under hösten.

Följande licenser återkallades den 1 januari 2017:

  • Försäkringsförmedling Liv 2013 (diplombaserad)
  • Försäkringsförmedling Skade 2013 och 2014 (diplombaserad)
  • Årslicens Liv – Försäkringsförmedling 2013
  • Årslicens Livförmedling 2013 och 2014 (+ Avancerad rådgivning).

Totalt påverkades ett hundratal licenser. De flesta licenser som återkallades var diplombaserade sakskadelicenser.

Bakgrund och skäl till beslut

Licensens kund- och konsumentnytta baseras på att de licenser som InsureSec utfärdar visar på aktuell och relevant kunskap inom licenshavarens yrkesområde. Licenshavare ska hålla sina kunskaper uppdaterade. Om så inte sker har InsureSec rätt att besluta om återkallelse av licens (Se punkt 7.1 och 7.2 i InsureSecs regelverk).

Princip för återkallande av licens

  1. Diplombaserad licens ska uppdateras det år som kunskapsuppdatering ges
  2. För den som har en kunskapstestad licens är det acceptabelt att sakna en (1) generations kunskapsuppdatering

Återkallad licens kan återfås förutsatt att

  1. Godkänt resultat uppnås på alla nödvändiga kunskapsuppdateringar, och
  2. nödvändiga kunskapsuppdateringar inte överstiger två (2) generationer.

Med anledning av att kunskapskraven inte tvunget utökas varje år bygger principen på återgivande på generationer [kunskapskrav] istället för kalenderår.

Följande licenser kan återfås efter kunskapsuppdatering:

  • Försäkringsförmedling Skade 2013 och 2014
  • Årslicens Livförmedling 2014 (+ Avancerad rådgivning)

Vad har jag för licens?

Om du är osäker på hur ditt licensinnehav ser ut kan du logga in med ditt personnummer och lösenord på Mina sidor. Där ser du om du har licens, vilket års kunskapskrav som licensen motsvarar, om licensen återkallats och i så fall om du kan återfå den efter att du blivit godkänd på KU eller om du behöver skriva årslicenstest.

Vid frågor är du välkommen att kontakta InsureSecs kansli på telefon 08-410 415 75 eller info@insuresec.se.

 

← Tillbaka