Aktuellt & press

Kunskapskrav för licens 2017

Sammanfattning. Inför varje nytt licensår kontrolleras kunskapskraven för att se om något behöver tas bort eller läggas till. Inga nya kunskapskrav har lagts till men vi har strukit vissa delar ur Årslicens Sakskadeförmedling. Från och med mars 2017 omfattar Årslicens Sakskadeförmedling bara krav på kunskapskrav som är gemensamma för alla sakskadeförmedlare. Krav på kunskap om specifika försäkringsprodukter har tagits bort.

InsureSecs licenser för försäkringsförmedlare

InsureSec tillhandahåller licenser för liv-, sakskade- och personskadeförmedlare. Årslicens Livförmedling riktar sig till försäkringsförmedlare som förmedlar livförsäkringar med eller utan anknytning till fonder. Årslicens Sakskadeförmedling riktar sig till försäkringsförmedlare som förmedlar sakskadeförsäkringar. Årslicens Personskadeförmedling riktar sig till liv- eller sakförmedlare som förmedlar personskadeförsäkringar, i första hand sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Kunskapskraven kontrolleras inför varje nytt licensår

InsureSecs licenser ställer krav på kunskap om relevanta lagar, föreskrifter och god försäkringsförmedlingssed. Inför varje nytt licensår (mars-november) går vi igenom kunskapskraven för att se om något behöver tas bort eller läggas till. Om något läggs till, t.ex. för att en ny lag trätt i kraft, kallar vi till kunskapsuppdatering. I år har inga nya kunskapskrav lagts till.

Ändring av krav för Årslicens Sakskadeförmedling

Med anledning av synpunkter som lämnats gällande Årslicens Sakskadeförmedlings omfattning och relevans gjordes förra året en genomgång av kunskapskraven. Arbetet har resulterat i att de krav som rör specifika försäkringsprodukter har tagits bort (ämnesområde 6 i tidigare års kunskapskrav).

Från och med mars 2017 omfattar Årslicens Sakskadeförmedling bara de kunskapskrav som är gemensamma för alla sakskadeförmedlare. Som utgångspunkt har vi använt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11).

Efter godkänt testresultat utfärdar InsureSec intyg som visar vilka kunskaper som testet omfattar. Därför kommer intyg som utfärdas avseende Årslicens Sakskadeförmedling fr.o.m. 2017 att se något annorlunda ut än intyg som utfärdats före ändringen. Intyg för kunskapstest som skrivits tidigare år innehåller representation av de kunskapskrav som fanns då testet skrevs. 

Relaterat:

 

← Tillbaka