Aktuellt & press

InsureSec inför maxgräns för antal underkända testresultat per år

För de testdeltagare som genomför InsureSecs licenstest med underkänt resultat infaller karenstid. Karenstiden är för närvarande en (1) månad för årslicenstest. Karenstiden är inrättad för att testdeltagaren ska inhämta kunskaper inom de ämnesområden som visat sig vara bristfälliga. Först efter att karenstiden löpt ut kan nytt kunskapstest avläggas. 

En mycket liten andel testdeltagare har stora svårigheter att uppnå godkänt resultat trots ett flertal försök. Här har karenstiden inte gett avsedd effekt. Från branschen har vi också mottagit önskemål om en maxgräns för antal försök som kan göras per år.

Mot bakgrund av ovan har InsureSec beslutat att införa en maxgräns. Från och med 1 mars 2017 får en deltagare avlägga samma licenstest maximalt tre gånger per licensår.

Relaterat

 

← Tillbaka