Aktuellt & press

Fler än dubbelt så många anmälningar till Disciplinnämnden

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd mottog under förra året 13 ärenden. Det är fler än dubbelt så många jämfört med året innan.

Av de elva anmälningar som mottogs ledde sex anmälningar (54 %) till att förmedlaren drabbades av disciplinär åtgärd. I de flesta fall blev påföljden en erinran vilket är den mildaste påföljden.

Ett av ärendena resulterade i ett uttalande om interna regelverk och anställdas egna värdepappersaffärer. Det var Disciplinnämndens enda uttalande under 2016.

Statistik över disciplinärenden 2016

2015 års siffror inom parentes

Inkomna ärenden: 13 (5)

Begäran om disciplinär åtgärd: 11 (5)
Begäran om förhandsbesked: 0 (0)
Begäran om uttalande: 2 (0)

Slutbehandlade ärenden: 13 (6)

Uteslutning: 0 (2)
Varning: 2 (1)
Erinran: 4 (0)
Uttalande: 1 (1)
Ingen åtgärd: 2 (0)
Avskrivning/avslag: 4 (2)

Ett ärende kan avse begäran om uttalande, begäran om förhandsbesked eller begäran om disciplinär åtgärd (5-7 § i Stadgar för Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd antagna 2016-11-07).

Relaterat:

 

← Tillbaka