Aktuellt & press

Att tänka på när du väljer förberedande utbildning inför licenstest

LICENS/CERTIFIKAT. InsureSec har, till skillnad från t.ex. SwedSec, inget förberedande utbildningsmaterial för våra licens- eller certifieringstester och kunskapsuppdateringar. Den som behöver förberedande eller kompletterande utbildning har däremot möjlighet att vända sig till något av de utbildningsföretag som finns på marknaden.

När du väljer förberedande utbildning rekommenderar vi att du börjar med att läsa licenstestets kunskapskrav. De beskriver på ett detaljerat sätt vilken kunskap som du behöver ha inom olika ämnen. Identifiera vilka ämnen som du behöver komplettera din kunskap inom och leta efter en utbildning som motsvarar dina utbildningsbehov. Det är inte säkert att alla utbildningspaket omfattar alla kunskapskrav. 

Värt att tänka på är att InsureSecs kunskapskrav baseras på de krav som står att finna i Finansinspektionens föreskrifter och är utformat för att mäta den kunskap som ska finnas hos en yrkesverksam försäkringsförmedlare, dvs. någon som redan har fått grundläggande utbildning och praktisk erfarenhet.

Mer information:

 

← Tillbaka