Aktuellt & press

Beställning av ärendeutdrag

Du kan beställa ett ärendeutdrag som visar huruvida du eller ditt företag har eller har haft ett ärende hos InsureSec eller Disciplinnämnden. Utdraget kan användas t.ex. om du söker nytt arbete eller när du av annan anledning vill visa om du har varit föremål för utredning eller föremål för ett ärende i Disciplinnämnden.
 
Vem kan beställa ett ärendeutdrag?
Beställning av ärendeutdrag kan göras av den InsureSec-registrerade förmedlaren eller det förmedlarföretag som ärendeutdraget gäller och som har ett avtal med InsureSec. Du kan bara beställa ett utdrag för dig själv eller det företag som du är firmatecknare för.
 
Hur beställer jag ett ärendeutdrag?
Beställ genom att skicka ett e-postmeddelande till info@insuresec.se.
 
Vad kostar ett ärendeutdrag?
Ett ärendeutdrag kostar 500 kr ex. moms.
 

Vad räknas som ett ärende?

Ett ärende hos InsureSec leder antingen till att det görs en en anmälan till Disciplinnämnden, eller till att ärendet avslutas utan vidare åtgärd. 
 
Ett ärende i InsureSecs diarium kan inledas av olika skäl. Dessa skäl varierar men kan till exempel vara en regelefterlevnadskontroll baserat på slumpmässigt urval, efter signal eller anmälan från försäkringsbolag, produktbolag, annan försäkringsförmedlare eller -företag, konsument/kund, medial uppmärksamhet, beslut eller utredning från myndighet, Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämnen, branschorganisationer eller anonyma tips. 
 
Ett ärende i Disciplinnämndens diarium inleds då en anmälan med begäran om disciplinär åtgärd inkommer avseende en hos InsureSec registrerad förmedlare eller företag. Anmälan kan göras av en hos InsureSec registrerad förmedlare eller företag, av en kund eller annan person med berättigat intresse av en registrerad förmedlares eller företags agerande eller av InsureSec.
 
Om förekomst av pågående eller avslutat ärende föreligger kan försäkringsförmedlaren eller försäkringsförmedlarföretaget som ärendet gäller begära ut handlingar i ärendet. 

 

← Tillbaka