Om personuppgifter & cookies

Personuppgifter

Personuppgiftslagen (PuL)

I personuppgiftslagen (1998:204), PuL, finns bestämmelser om hur man får behandla personuppgifter och vilken information som ska ges till dem som registreras i olika datasystem. Med behandling av personuppgifter menas varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om uppgifter som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan handla om insamling, registrering, lagring, bearbetning, översändande, utlämnande samt sammanställning eller samkörning av personuppgifter. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och foton.

Personuppgiftsansvarig

InsureSec är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på www.insuresec.se

Ändamål med behandlingen

InsureSec behandlar dina personuppgifter bland annat när du:

  • Anmäler dig till registret
  • Anmäler dig till vår prenumerationstjänst för postlistor, pressmeddelanden samt lediga tjänster
  • Skriver till oss eller skickar in en anmälan om marknadsföring, avtalsvillkor, prisinformation eller klagomål
  • Söker en ledig tjänst via E-rekrytering
Offentlighetsprincipen

InsureSec är inte en statlig myndighet och lyder därmed inte under offentlighetsprincipen. Däremot verkar InsureSec som en reglerande verksamhet inom branschen och allt som inkommer till InsureSec kan därmed användas i InsureSecs utredningar internt. Det innebär att det du skickar in till oss blir en allmän handling som, på begäran och om det inte finns särskilda bestämmelser om annat i offentlighets- och sekretesslagen, ska lämnas ut till den som vill ta del av innehållet.

Rätt att begära information

Enligt PuL har du rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos InsureSec. Om du önskar sådan information, bör du skicka in en skriftlig, undertecknad begäran till oss. Observera att en begäran via e-post eller fax inte kan godtas.

Cookies

InsureSecs webbplats använder sig av cookies för att upprätthålla säkerhet kring inloggningar samt för att skapa anonymiserad statistik som låter oss förbättra vår webbplats och presentera innehållet bättre så att besökarna hittar rätt. En cookie placeras på din dator när du loggar in. Besöksstatistiken innehåller inga uppgifter om eller kopplingar till födelsenummer, personnamn, e-postadress eller annan personlig information. Om du har ett InsureSec-konto så sparar vi även den IP-adress du loggar in ifrån, så att vi ska kunna ge dig en så säker miljö som möjligt.

För att rensa använda cookies, använd funktionen för detta i din webbläsare.

LG
MD
SM
XS