Pontus Ekman

Namn Pontus Ekman

Adress Virvelvindsvägen 4 B
22227 Lund
Sverige

Telefon046 14 25 80

Licenser
Senast uppdaterad
Årslicens Personskadeförmedling2019
Förklaring licens

Årslicens Personskadeförmedling tilldelas den försäkringsförmedlare som genom InsureSecs kunskapstest bevisat sin kunskap inom grundläggande försäkringskunskap samt personskadeförsäkringar; t ex olycksfallsförsäkringar (inklusive arbetsskador och yrkessjukdomar) och sjukförsäkringar. Se fullständiga kunskapskrav på InsureSecs hemsida.

Årslicens Livförmedling + Avancerad rådgivning2019
Förklaring licens

Om förmedlaren även förmedlar försäkringar med sparande i andra värdepapper än fondandelar (depåförsäkring) – t ex aktier, obligationer och andra finansiella instrument – kan hen skriva ytterligare ett test som visar kunskaper inom detta. För att tilldelas licenstillägget Avancerad rådgivning krävs att förmedlaren först uppnått godkänt resultat för Årslicens Livförmedling. Se fullständiga kunskapskrav på InsureSecs hemsida.

Arbets-/uppdragsgivare
Pontus Ekman AB
Tydliga AB