Pontus Ekman

Namn Pontus Ekman

Adress Virvelvindsvägen 4 B
22227 Lund
Sverige

Telefon046 14 25 80

Licenser
Senast uppdaterad
Årslicens Personskadeförmedling2017
Förklaring licens

Årslicens Personskadeförmedling tilldelas den försäkringsförmedlare som genom InsureSecs kunskapstest bevisat sin kunskap inom bl. a. förmedlarens roll och ansvar, ekonomi, juridik och relevanta försäkringsprodukter. Se fullständiga kunskapskrav på InsureSecs hemsida.

Årslicens Livförmedling + Avancerad rådgivning2017
Förklaring licens

Årslicens Livförmedling tilldelas den försäkringsförmedlare som genom InsureSecs kunskapstest bevisat sin kunskap inom bl. a. förmedlarens roll och ansvar, ekonomi, lag och rätt, lagstadgad försäkring och försäkring enligt kollektivavtal, olika försäkringsformer och livförsäkringsteknik.

Tillägget Avancerad rådgivning innebär att förmedlaren också bevisat den kunskap som krävs för att förmedla försäkringar med sparande i andra värdepapper än fondandelar, t ex aktier, obligationer och andra finansiella instrument. Se fullständiga kunskapskrav på InsureSecs hemsida.

Arbets-/uppdragsgivare
Pontus Ekman AB
LG
MD
SM
XS