StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Allmän information om kunskapstester

InsureSec tillhandahåller kunskapstester för den som arbetar som eller är på väg att bli försäkringsförmedlare eller försäkringsdistributör, för investeringsrådgivare och för personer med ledningsfunktion.


InsureSecs kunskapskrav baseras på de krav som ställs i lagstiftning, föreskrifter samt god försäkringsdistributionssed. Den som uppnått godkänt resultat på ett grundläggande test för vald inriktning kan ansöka om licens eller certifikat. Uppföljande kunskapstest behöver genomföras varje nytt kunskapsår.

Nedan följer information om tilltänkta målgrupper för de olika testerna samt vilka områden som de olika kunskapskraven behandlar.

Inriktningar för kunskapstester

Livförsäkring

För den som arbetar med livförsäkringar med sparmoment. Exempel på livförsäkringar är tjänstepensioner, privata pensioner, livräntor och kapitalförsäkringar.

Skadeförsäkring

För den som arbetar med skadeförsäkringar, t.ex. företagsförsäkringar, transportförsäkringar, ansvarsförsäkringar, motorfordonsförsäkringar, men även volymprodukter som hemförsäkringar etc.

Investeringsrådgivning

För investeringsrådgivare och försäkringsdistributörer som lämnar investeringsråd enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Ledningsfunktion

Kunskapstestet med inriktning ledningsfunktion passar den som sitter i ledningen för ett försäkrings- eller förmedlarföretag, t.ex. som VD, styrelseledamot eller dylikt.

Läs mer om InsureSecs kunskapskrav