StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Allmän information om kunskapstester

InsureSec tillhandahåller kunskapstester för den som arbetar som eller är på väg att bli försäkringsförmedlare eller försäkringsdistributör, för investeringsrådgivare, för personer med ledningsfunktion och för de som arbetar inom distributionsstöd. InsureSecs kunskapskrav baseras på de krav som ställs i lagstiftning, föreskrifter samt god försäkringsdistributionssed. Kunskapskraven är även föremål för årliga granskningar där revidering av kunskapskraven kan ske om exempelvis en ny lag har tillkommit. Nedan följer information om tilltänkta målgrupper för de olika testerna samt vilka områden som de olika kunskapskraven behandlar.

Inriktningar för kunskapstester för försäkringsdistribution

Livförsäkring

För den som arbetar med livförsäkringar med eller utan anknytning till fonder (fondförsäkring). Exempel på livförsäkringar är tjänstepensioner, privata pensioner, livräntor och kapitalförsäkringar. Den som uppnått godkänt resultat kan ansöka om licens eller certifikat. Den som uppnått godkänt resultat på ett grundläggande test för detta område kan ansöka om licens eller certifikat. Uppföljande kunskapstest behöver genomföras varje nytt kunskapsår.

Skadeförsäkring

För den som arbetar med skadeförsäkringar, t.ex. företagsförsäkringar, transportförsäkringar, ansvarsförsäkringar, motorfordonsförsäkringar, men även volymprodukter som hemförsäkringar etc. Den som uppnått godkänt resultat kan ansöka om licens eller certifikat. Den som uppnått godkänt resultat på ett grundläggande test för detta område kan ansöka om licens eller certifikat. Uppföljande kunskapstest behöver genomföras varje nytt kunskapsår.

Kunskapstester om investeringsrådgivning

Kunskapstestet med inriktning investeringsrådgivning passar för både investeringsrådgivare och försäkringsdistributörer som ger råd om placeringar innanför och utanför försäkringsskalet. Den som uppnått godkänt resultat kan ansöka om licens eller certifikat. Den som uppnått godkänt resultat på ett grundläggande test för detta område kan ansöka om licens eller certifikat. Uppföljande kunskapstest behöver genomföras varje nytt kunskapsår.

Ledningsfunktion

Kunskapstestet med inriktning ledningsfunktion passar den som sitter i ledningen för ett försäkrings- eller förmedlarföretag, t.ex. som vd eller styrelseledamot, eller är ansvarig för regelefterlevnad (compliance). Den som uppnått godkänt resultat kan ansöka om licens eller certifikat. Den som uppnått godkänt resultat på ett grundläggande test för detta område kan ansöka om licens eller certifikat. Uppföljande kunskapstest behöver genomföras varje nytt kunskapsår.

Läs mer om InsureSecs kunskapskrav