StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

AML-kontroll


Syftet med AML-kontrollen är att InsureSec ska kunna följa upp livförmedlarföretagens åtgärder och arbete kopplade till åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt att de försäkringsföretag som har avtal med InsureSec ska kunna ta del av för dem relevant information om dessa åtgärder. Rapporten avser föregående verksamhetsår och ska lämnas in årligen.

Företagens svar kommer att delas med de försäkringsföretag som a) angett att de distribuerar försäkringar via förmedlaren, och b) anslutits till InsureSec för att ta emot sådan rapportering.