StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

AML-kontroll


Från och med 2020 ska livförmedlarföretag som har avtal med InsureSec rapportera vilka åtgärder som vidtagits kopplat till penningtvättslagen. Rapport avser föregående verksamhetsår och ska lämnas årligen.

AML-kontrollen innehåller frågor om företagets allmänna riskbedömning, rutiner för styrning och intern kontroll samt utbildningsinsatser som genomförts kopplat till att motverka penningtvätt.

Företagens svar kommer att delas med de produkt- och /försäkringsbolag som a) angett att de distribuerar försäkringar via förmedlaren, och b) anslutits till InsureSec för att ta emot sådan rapportering. Nytt för i år är att AML-rapporten kommer att finnas som en egen sektion i Regelefterlevnadskontrollen för förmedlarföretag som har tillstånd för livförsäkringsförmedling.