Ansökan om registrering försäkringsförmedlare

Fysisk person som omfattas av tillstånd från Finansinspektionen

Skapa personligt användarkonto för dig som saknar förmedlartillstånd

Fysisk person som inte omfattas av tillstånd från Finansinspektionen

Skapa en företagsanvändare för förmedlarföretag eller -organisationer

Tillval: Ansökan om anslutning till Förmedlarregistret

Ansökan om registrering försäkringsförmedlare

Ansökan består av fyra steg. Efter steg 1 sparas dina uppgifter så att du har möjlighet att logga in och slutföra ansökan vid senare tillfälle.

  1. Personuppgifter
  2. Yrkesrelaterade frågor
  3. Utbildning
  4. Granska och godkänn

Kontaktuppgifter

Villkor