StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Att skriva test

Kunskapstest bokas via Mina sidor. Grundläggande tester genomförs i skrivsal. Uppföljande kunskapstest genomförs via webbtest. Intyg ges för alla godkända kunskapstester. Vid godkända licens- eller certifikatgrundande kunskapstester ges möjlighet att ansöka om licens eller certifikat.

Att förbereda sig

Den viktigaste förberedelsen är att sätta sig in i vilka kunskapskrav som gäller. Utifrån kunskapskraven kan du bedöma vilken förberedande eller kompletterande utbildning som du kan behöva. Kontakta ett utbildningsföretag som erbjuder förberedande utbildning inför InsureSecs tester om du behöver hjälp eller vägledning.

Kunskapstest i skrivsal och tidsåtgång

Licens- eller certifikatgrundande kunskapstest avläggs i skrivsal under översyn av InsureSecs testledare. ID-kontroll är obligatorisk.

Hjälpmedel, t.ex. kladdpapper och penna, som behövs tillhandahålls av testledare och ska återlämnas efter avslutat test.

Flervalsfrågor med fyra alternativ ges vid salstester. Deltagaren ska ta ställning till vilket av de fyra alternativen som stämmer bäst. Endast ett svar är korrekt.

Tidsåtgång för skrivsalstester beror på vilket test du avlägger och visas i samband med bokning av test.

Webbaserade kunskapstester och tidsåtgång

Webbaserade kunskapstester är t.ex. uppföljande kunskapstest och behörighetstester. Uppföljande kunskapstest, behörighetstest och övriga tester genomförs via Mina sidor.

Deltagaren behöver en dator med internetuppkoppling. Mikrofon eller högtalare behövs inte.

Webbaserade kunskapstester innehåller ett antal fallbeskrivningar med tillhörande påståenden. Deltagaren ska ta ställning till varje påstående och huruvida det är sant eller falskt.

Tidsåtgång för webbaserade beror på vilket test du avlägger och visas i samband med bokning av test.

Resultat från kunskapstest

För godkänt resultat krävs poäng från alla ämnesområden. Vissa ämnen väger tyngre än andra vilket innebär att de frågor som hör dit ger fler poäng när deltagaren svarar rätt. Dvs. resultat på ett kunskapstest är viktat och korrelerar inte med en poäng för en fråga. Intyg på godkänt kunskapstest och detaljerade resultat per ämnesområde finns på Mina sidor.

Resultatet visas direkt på skärmen efter att deltagaren skickat in sina svar för rättning.

Enskilda frågor och svar redovisas inte. Det beror på att frågorna måste kunna återanvändas och därför inte får spridas.

Ansöka om licens eller certifikat

Den som fått godkänt resultat på grundläggande kunskapstester och uppfyller de krav InsureSec ställer kan ansöka om licens eller certifikat. Ansökan görs på Mina sidor under "status och åtgärder". Behörighetstester kan inte utgöra grund för ansökan om licens eller certifikat.