StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Avtal & Regelverk

Avtal & Regelverk för försäkringsförmedlare och försäkringsförmedlarföretag, och försäkringsförmedlarorganisationer


Här hittar du InsureSecs avtal och Regelverk för försäkringsförmedlare och försäkringsförmedlarföretag, och försäkringsförmedlarorganisationer

De senaste versionerna av avtal och Regelverk gäller från och med 1 januari 2022.

När försäkringsförmedlare ansöker om licens eller ett företag registrerar sina företagsuppgifter förbinder de sig till InsureSecs vid var tid gällande avtal och regelverk.

AVTAL MELLAN FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE OCH INSURESEC AB

Avtal mellan försäkringsförmedlare och InsureSec AB

Från och med 2022-01-01

Arkiv för gamla avtal

Avtal mellan försäkringsförmedlare och InsureSec AB

Giltigt under perioden 2019-01-01 – 2021-12-31

Avtal mellan försäkringsförmedlare och InsureSec AB

Giltigt under perioden 2018-03-01 – 2018-12-31

Avtal mellan försäkringsförmedlare och InsureSec AB

Giltigt under perioden 2016-01-07 – 2018-02-28

Avtal mellan försäkringsförmedlare och InsureSec AB
Giltigt under perioden 2013-04-01 – 2016-01-06

AVTAL MELLAN FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARFÖRETAG OCH INSURESEC AB

Avtal mellan försäkringsförmedlarföretag och InsureSec AB

Från och med 2022-01-01

Arkiv för gamla avtal

Avtal mellan försäkringsförmedlarföretag och InsureSec AB

Giltigt under perioden 2019-01-01 – 2021-12-31

Avtal mellan försäkringsförmedlarföretag och InsureSec AB

Giltigt under perioden 2018-03-01 – 2018-12-31

Avtal mellan försäkringsförmedlarföretag och InsureSec AB

Giltigt under perioden 2016-01-07 – 2018-02-28

Avtal mellan försäkringsförmedlarföretag och InsureSec AB
Giltigt under perioden 2013-04-01 – 2016-01-06

INSURESECS REGELVERK

InsureSecs regelverk

Från och med 2022-01-01

Arkiv för gamla avtal

InsureSecs regelverk

Giltigt under perioden 2019-01-01 - 2021-12-31

InsureSecs regelverk
Giltigt under perioden 2016-01-07 – 2018-12-31