StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Disciplinnämndens
beslut och uttalanden


2023:11 Beslut
2023-12-19

Försäkringsförmedlares sidoverksamhet ledde till erinran
En försäkringsförmedlare åtog sig att investera och förvalta kapital för privatpersoner mot ett prestationsarvode. Investeringen som skedde i s.k. Contracts for difference (”CFD”) innehöll inget försäkringsmoment. Förmedlaren hade inte tillstånd för denna typ av sidoverksamhet. När en försäkringsför...
2023:10 Beslut
2023-10-23

FÖRMEDLARENS AGERANDE ANSÅGS UTGÖRA FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION. ÄR DET TILLÅTET ATT PÅ SÄTT SOM SKETT DISTRIBUERA, MARKNADSFÖRA ELLER REKOMMENDERA FÖRSÄKRINGSBASERADE INVESTERINGSPRODUKTER FRÅN ETT FÖRSÄKRINGSBOLAG SOM INTE HADE KONCESSION FRÅN SVENSKA FINANSINSPEKTIONEN?
Förmedlarens agerande avsåg inte bara att informera eller hänvisa kunder till en utländsk försäkringsgivare. Någon konkret ersättning krävs inte för att det ska anses vara fråga om försäkringsdistribution utan det är tillräckligt att omsättningen av tillhandahållarens andra produkter eller tjänster ...
2023:09 Beslut
2023-10-23

FÖRMEDLARENS AGERANDE ANSÅGS UTGÖRA FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION. ÄR DET TILLÅTET ATT PÅ SÄTT SOM SKETT DISTRIBUERA, MARKNADSFÖRA ELLER REKOMMENDERA FÖRSÄKRINGSBASERADE INVESTERINGSPRODUKTER FRÅN ETT FÖRSÄKRINGSBOLAG SOM INTE HADE KONCESSION FRÅN SVENSKA FINANSINSPEKTIONEN?
Förmedlarens agerande avsåg inte bara att informera eller hänvisa kunder till en utländsk försäkringsgivare. Någon konkret ersättning krävs inte för att det ska anses vara fråga om försäkringsdistribution utan det är tillräckligt att omsättningen av tillhandahållarens andra produkter eller tjänster ...
2023:08 Beslut
2023-10-23

FÖRMEDLARENS AGERANDE ANSÅGS UTGÖRA FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION. ÄR DET TILLÅTET ATT PÅ SÄTT SOM SKETT DISTRIBUERA, MARKNADSFÖRA ELLER REKOMMENDERA FÖRSÄKRINGSBASERADE INVESTERINGSPRODUKTER FRÅN ETT FÖRSÄKRINGSBOLAG SOM INTE HADE KONCESSION FRÅN SVENSKA FINANSINSPEKTIONEN?
Förmedlarens agerande avsåg inte bara att informera eller hänvisa kunder till en utländsk försäkringsgivare. Någon konkret ersättning krävs inte för att det ska anses vara fråga om försäkringsdistribution utan det är tillräckligt att omsättningen av tillhandahållarens andra produkter eller tjänster ...
2023:07 Beslut
2023-10-23

Företagets agerande ansågs utgöra försäkringsdistribution. Är det tillåtet att på sätt som skett distribuera, marknadsföra eller rekommendera försäkringsbaserade investeringsprodukter från ett försäkringsbolag som inte hade koncession från svenska Finansinspektionen?
Företagets agerande avsåg inte bara att informera eller hänvisa kunder till en utländsk försäkringsgivare. Någon konkret ersättning krävs inte för att det ska anses vara fråga om försäkringsdistribution utan det är tillräckligt att omsättningen av tillhandahållarens andra produkter eller tjänster fr...
2023:06 Beslut
2023-05-15

Placering i särskilt riskfyllda investeringsprodukter. Även fråga om disciplinnämndens behörighet
Onoterade företagsobligationer utan kreditbetyg utgivna av onoterade företag och liknade finansiella instrument är påtagligt riskfyllda investeringsprodukter. Dessa lämpar sig endast undantagsvis som försäkringsrelaterade investeringsprodukter för en konsument. Detta gäller också i fall där sådana p...
2023:05 Beslut
2023-05-15

Placering i särskilt riskfyllda investeringsprodukter. Även fråga om disciplinnämndens behörighet
Onoterade företagsobligationer utan kreditbetyg utgivna av onoterade företag och liknade finansiella instrument är påtagligt riskfyllda investeringsprodukter. Dessa lämpar sig endast undantagsvis som försäkringsrelaterade investeringsprodukter för en konsument. Detta gäller också i fall där sådana p...
2023:04 Beslut
2023-05-15

Placering i särskilt riskfyllda investeringsprodukter. Även fråga om disciplinnämndens behörighet
Onoterade företagsobligationer utan kreditbetyg utgivna av onoterade företag och liknade finansiella instrument är påtagligt riskfyllda investeringsprodukter. Dessa lämpar sig endast undantagsvis som försäkringsrelaterade investeringsprodukter för en konsument. Detta gäller också i fall där sådana p...
2023:03 Beslut
2023-05-15

Placering i särskilt riskfyllda investeringsprodukter. Även fråga om disciplinnämndens behörighet
Onoterade företagsobligationer utan kreditbetyg utgivna av onoterade företag och liknade finansiella instrument är påtagligt riskfyllda investeringsprodukter. Dessa lämpar sig endast undantagsvis som försäkringsrelaterade investeringsprodukter för en konsument. Detta gäller också i fall där sådana p...
2023:02 Beslut
2023-05-15

Placering i särskilt riskfyllda investeringsprodukter. Även fråga om disciplinnämndens behörighet
Onoterade företagsobligationer utan kreditbetyg utgivna av onoterade företag och liknade finansiella instrument är påtagligt riskfyllda investeringsprodukter. Dessa lämpar sig endast undantagsvis som försäkringsrelaterade investeringsprodukter för en konsument. Detta gäller också i fall där sådana p...
2023:01 Beslut
2023-05-15

Placering i särskilt riskfyllda investeringsprodukter. Även fråga om disciplinnämndens behörighet
Onoterade företagsobligationer utan kreditbetyg utgivna av onoterade företag och liknade finansiella instrument är påtagligt riskfyllda investeringsprodukter. Dessa lämpar sig endast undantagsvis som försäkringsrelaterade investeringsprodukter för en konsument. Detta gäller också i fall där sådana p...