StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Boka test

Samtliga kunskapstest bokas via Mina sidor. För att genomföra kunskapstest behöver det finnas en förbokad tid. Det gäller både i skrivsal och för webbaserade kunskapstest.
Bokning görs på Mina sidor under ”Status och åtgärder”. På Mina sidor presenteras även kommande bokningar.

Processbeskrivning bokning (1).svg

För att kunna boka test är det viktigt att lägga till korrekt roll till det företag man är anställd i samt att invänta att rollen bekräftas av arbetsgivaren. Läs mer om användarkonto här.

Avbokning

Avbokning av test kan göras utan kostnad fram till två veckor innan skrivsalstest eller tre dagar innan webbaserat test. Med stöd av läkarintyg kan avbokning göras efter avbokningstiden via mejl.

Corona/covid-19. För att bidra till minskad risk för smittspridning följer InsureSec myndigheternas rekommendationer och råd. För deltagande vid kunskapstest i skrivsal gäller följande:

 • Delta inte i skrivningstillfälle vid symptom på förkylning eller influensa och två dagar efter symptomfrihet
 • Delta inte i skrivningstillfälle inom två veckor efter vistelse utomlands.
 • Delta inte i skrivningstillfälle inom två veckor efter att du träffat en person med konstaterad coronasmitta.
 • Fri av-/ombokning av kunskapstester i skrivsal gäller vid något av ovanstående.
 • Deltagarantalet för varje tillfälle anpassas efter lokalens förutsättningar.
 • Deltagare placeras med minst en armlängds avstånd från varandra.
 • Testledaren tillhandahåller penna med touchfunktion till varje deltagare. Deltagare uppmanas att använda dessa vid avläggande av kunskapstest.
 • Deltagare uppmanas att tvätta sina händer vid ankomst till lokalen och innan testet startar.
 • Testledaren desinficerar all testutrustning innan varje testtillfälle.
 • Varje deltagare tillhandahålls desinficeringsservetter.
Riktlinjerna gäller tillsvidare.

Privat testtillfälle

InsureSec tillhandahåller även privata testtillfällen för de som önskar avlägga grundläggande kunskapstest i egna lokaler. Minsta debitering för privat skrivningstillfälle är 10 skrivningsavgifter. Vid intresse, vänligen kontakta kunskap@insuresec.se.

Datum

 • Nya kunskapskrav träder i kraft i mars varje år.
 • InsureSec håller testtillfällen på utsatta datum från och med den 1 mars - 28 februari med undantag för juli och december månad.

Om test

Licens- eller certifikatgrundande kunskapstest genomförs i skrivsal medan uppföljande kunskapstest, bryggtest, tilläggstest och behörighetstest genomförs webbaserat. Från och med år två kan det krävas att uppföljande kunskapstest genomförs för att upprätthålla sin licens eller certifikat, för att se om inom vilka områden vi tillhandahåller uppföljande kunskapstest. Om uppföljande kunskapstest inte avläggs inom föreskriven tid kan det leda till att licens eller certifikat inaktiveras. Resultat visas som huvudregel efter att test avslutats. Intyg finns att hämta i PDF på Mina sidor för samtliga godkända kunskapstester. Godkänt testresultat på InsureSecs kunskapstester kan ligga till grund för ansökan om licens eller certifikat.

Kunskapstester 2022

KunskapstestPlatsBerörMöjliga utfall
LivförsäkringSalFörsäkringsförmedlare eller distributörer på försäkringsbolag. Personer i ledning med fördjupad kunskapLicens/certifikat
SkadeförsäkringSalFörsäkringsförmedlare eller distributörer på försäkringsbolag. Personer i ledning med fördjupad kunskapLicens/certifikat
InvesteringsrådgivningSalInvesteringsrådgivareLicens/certifikat
LedningsfunktionSalPersoner i ledningLicens/certifikat
Uppföljande kunskapstest LedningsfunktionWebbDen som har licens eller certifikat sedan innanBefintlig licens/certifikat testas på nytt
Uppföljande kunskapstest InvesteringsrådgivningWebbDen som har licens eller certifikat sedan innanBefintlig licens/certifikat testas på nytt
Uppföljande kunskapstest LivförsäkringWebbDen som har licens eller certifikat sedan innanBefintlig licens/certifikat testas på nytt
Uppföljande kunskapstest SkadeförsäkringWebbDen som har licens eller certifikat sedan innanBefintlig licens/certifikat testas på nytt
DistributionsstödWebbStöd på förmedlarföretag eller försäkringsbolagIntyg på genomfört test


Avgifter Testtillfällen
AnvändarkontoKontaktuppgifter