StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Företrädare för företag


Försäkringsföretag och andra finansiella företag

Administrationsverktyg

Via en e-tjänst med inloggning erbjuder InsureSec försäkringsföretag och andra finansiella företag att ta del av egna anställdas kunskapstester och resultat som genomförs hos InsureSec. Via tjänsten kan företaget kontrollera försäkringsförmedlares1 licensinnehav och avlagda kunskapstester. Både bevakningstjänst och prenumerationstjänst av förändringar i licensinnehav och företags förekomst i InsureSecs register inkluderas i tjänsten.

Rapporteringstjänst

InsureSec erbjuder försäkringsföretag att via en e-tjänst ta del av rapporter som lämnats av försäkringsförmedlare som distribuerar försäkringsföretagets produkter avseende:

Kunskapstester för anställd personal

InsureSec erbjuder Bolagets anställda som har behov av testade kunskaper likvärdiga de krav som finns på försäkringsförmedlare, eller för personal som av annat skäl har behov av testade kunskaper som är kravställda i enlighet med rådande lagstiftning, myndighetsregler och god sed.

Kunskapstest genomförs i skrivsal för licens- eller certifikatsgrundande kunskapstest eller via personlig webbinloggning för uppföljande kunskapstest och behörighetstest.

Certifieringstest

Kunskapstest som ger certifikat motsvarar det kunskapstest för licensiering som t.ex. försäkringsförmedlare skriver. Vid godkänt resultat erhåller den anställda på försäkringsbolaget ett certifikat. Ett certifikat kan omvandlas till en licens i de fall en försäkringsbolagsanställd hos InsureSec registreras som en försäkringsförmedlare förutsatt att övriga krav är uppfyllda. Ett certifikat innebär att den anställde har testade kunskaper som är kravställda i enlighet med rådande lagstiftning, myndighetsregler och god sed.

Bara personer vars licens eller certifikat uppfyller aktuella kunskapskrav visas publikt i Rådgivarregistret. Om uppföljande kunskapstest inte genomförs inom angiven tid blir certifikatet inaktiverat och dolt för allmänheten.

Certifikatsinnehavare visas i Rådgivarregistret publikt.

Årligt behörighetstest

Ett behörighetstest är mindre omfattande än de kunskapstest som leder till certifikat. Behörighetstest inriktar sig mot anställda som inte arbetar direkt i rådgivningen men ändå träffas av lagkrav på testade kunskaper. Ett behörighetstest kan inte omvandlas till en licens eller certifikat i något fall. Behörighetstest genomförs årligen och omfattas inte av något uppföljande kunskapstest. Behörighetstestad personal har tillgång till intyg på genomfört test på sin personliga inloggning.

Gällande kunskapskrav Kontakta oss för offert

Förmedlarföretag

Via en e-tjänst med inloggning erbjuder InsureSec förmedlarföretag och förmedlarorganisationer att ta del av egna anställdas eller till organisationen tillhörande licensinnehav hos InsureSec. Via tjänsten kan företaget kontrollera anställdas och till organisationen tillhörande personers licensinnehav och avlagda kunskapstester. Både bevakningstjänst och prenumerationstjänst av förändringar i licensinnehav och till organisationer tillhörande företags förekomst i InsureSecs register inkluderas i tjänsten.

Som huvudföreträdare för förmedlarföretag och förmedlarorganisationer kan du hantera relationer, dela ut behörigheter till andra anställda och administrera företagets inställningar.

Andra anställda på företaget kan tilldelas behörigheter för att genomföra rapporteringar eller samtliga ovan beskrivna tjänster.

Läs mer om huvudföreträdarens roll i vårt Hjälp-avsnitt.


1Endast de försäkringsförmedlare som försäkringsföretaget har en relation till i InsureSecs register visas för försäkringsföretaget.