StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Företrädare för företag


Företrädare för förmedlarföretag

Förmedlarföretag och förmedlarorganisationer erbjuds att ta del av licens- och certifikatstatus hos InsureSec för egna anställda eller till organisationen tillhörandes. Både bevakningstjänst och prenumerationstjänst av förändringar i licensinnehav och till organisationer tillhörande företags förekomst i InsureSecs register inkluderas i tjänsten.

Som huvudföreträdare för förmedlarföretag och förmedlarorganisationer kan du hantera relationer, dela ut behörigheter till andra anställda och administrera företagets inställningar.

Andra anställda på företaget kan tilldelas behörigheter för att genomföra rapporteringar eller samtliga ovan beskrivna tjänster.


1Endast de försäkringsförmedlare som försäkringsföretaget har en relation till i InsureSecs register visas för försäkringsföretaget.