StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Företrädare för företag

Företrädare för försäkringsföretag och andra finansiella företag

Administrationsverktyg

Via en e-tjänst med inloggning erbjuder InsureSec försäkringsföretag och andra finansiella företag att ta del av egna anställdas kunskapstester och resultat som genomförs hos InsureSec. Via tjänsten kan företaget kontrollera försäkringsförmedlares1 licensinnehav och avlagda kunskapstester. Både bevakningstjänst och prenumerationstjänst av förändringar i licensinnehav och företags förekomst i InsureSecs register inkluderas i tjänsten.

Rapporteringstjänst

InsureSec erbjuder försäkringsföretag att via en e-tjänst ta del av rapporter som lämnats av försäkringsförmedlare som distribuerar försäkringsföretagets produkter avseende:

Kunskapstester för anställd personal

InsureSec erbjuder Bolagets anställda som har behov av testade kunskaper likvärdiga de krav som finns på försäkringsförmedlare, eller för personal som av annat skäl har behov av testade kunskaper som är kravställda i enlighet med rådande lagstiftning, myndighetsregler och god sed.

Kunskapstest genomförs i skrivsal för licens- eller certifikatsgrundande kunskapstest eller via personlig webbinloggning för uppföljande kunskapstest.

Kunskapstest som ger certifikat motsvarar det kunskapstest för licensiering som t.ex. försäkringsförmedlare skriver. Vid godkänt resultat erhåller den anställda på försäkringsbolaget ett certifikat. Ett certifikat kan omvandlas till en licens i de fall en försäkringsbolagsanställd hos InsureSec registreras som en försäkringsförmedlare förutsatt att övriga krav är uppfyllda. Ett certifikat innebär att den anställde har testade kunskaper som är kravställda i enlighet med rådande lagstiftning, myndighetsregler och god sed.

Bara personer vars licens eller certifikat uppfyller aktuella kunskapskrav visas publikt i Rådgivarregistret. Om uppföljande kunskapstest inte genomförs inom angiven tid blir certifikatet inaktiverat och dolt för allmänheten.

Certifikatsinnehavare visas i Rådgivarregistret publikt.

Gällande kunskapskrav Kontakta oss för offert