StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Försäkringsdistributör

Försäkringsdistributör (individer) är en distributör som arbetar hos ett försäkringsföretag. Försäkringsdistributören ansöker om certifikat och genomför kunskapstest hos InsureSec. För att ansöka om certifikat krävs också att försäkringsdistributören omfattas av ett avtal med InsureSec. På Mina sidor finner användaren sin status och de åtgärder som individen behöver vidta innan ansökan kan beviljas.

Individer vars certifikat uppfyller aktuella kunskapskrav visas publikt i Rådgivarregistret. Om uppföljande kunskapstest inte genomförs inom angiven tid blir certifikatet inaktiverat och dolt för allmänheten.

Försäkringsföretag etc. som låter sina anställda genomföra InsureSecs kunskapstester omfattas inte av InsureSecs Regelverk.


Ansökningsprocess

  1. Registrering av användarkonto

  2. Sökande fyller i kontaktuppgifter och annan obligatorisk information

  3. Sökande lägger till roll till företag med avtal om certifiering
  4. a,Obligatoriska frågor besvaras

    b,Sökande genomför test

  5. Sökande ansöker om certifikat i inloggat läge på sitt användarkonto

  6. InsureSec bedömer och handlägger ansökan. Handläggningstiden är upp till två veckor.

Rådgivarregistret