StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedlare (individer) som ansöker om licens behöver förutom att ha avlagt licens- eller certifikatgrundande kunskapstest hos InsureSec också uppfylla vissa lämplighetskriterier som finns i InsureSecs regelverk. För att ansöka om licens krävs också att försäkringsförmedlaren omfattas av tillstånd för försäkringsförmedling. På Mina sidor finner användaren sin status och de åtgärder som individen behöver vidta innan ansökan kan beviljas.

Ansökningsprocess

 1. Sökande av licens registrerar ett användarkonto

 2. Sökande fyller i kontaktuppgifter och annan obligatorisk information samt accepterar att ingå avtal med InsureSec

 3. Sökande lägger till en roll till företag med tillstånd eller roll som individ med fysiskt tillstånd i inloggat läge på insuresec.se

 4. Sökande lägger in sin personliga länk från Företagsregistret som visar att och vilka tillstånd från FI sökande omfattas av i inloggat läge på insuresec.se

 5. Sökande besvarar obligatoriska frågor i inloggat läge på insuresec.se

 6. A. InsureSec bedömer erfarenhet och kompetens

 7. Sökande avlägger test

 8. A. Om sökande omfattas av skadeklasser 3 - 18 är det obligatoriskt att avlägga kunskapstest med inriktning mot sakskadeförsäkring för att ansöka om licens

  B. Om sökande omfattas av skadeklasser 1 - 2 är det obligatoriskt att avlägga kunskapstest med inriktning mot sakskadeförsäkring för att ansöka om licens med undtantag för om sökande även omfattas av livklasser I - IV

  C. Om sökande omfattas av livklasser I - IV är det obligatoriskt att avlägga kunskapstest med inriktning mot livförsäkring för att ansöka om licens

  D. Om sökande omfattas av livklass III rekommenderas kunskapstest med inriktning mot investeringsrådgivning som innebär att sökande behöver bedöma huruvida verksamheten som sökanden bedriver har behov av kunskapstest med inriktning mot investeringsrådgivning, alternativt att sökanden innehar licens hos annat branschregleringsorgan (jmfr SwedSec).

 9. Sökande ansöker om licens i inloggat läge på sitt användarkonto

 10. InsureSec bedömer ansökan i enlighet med Regelverket punkt 2.2 och meddelar om ansökan beviljats, avslagits eller har behov av komplettering. I det fall det blir relevant kan fördjupad lämplighetsprövning inledas. Handläggningstiden är upp till två veckor.

 11. Försäkringsförmedlare som har licens hos InsureSec har valt att omfattas av InsureSecs branschreglering, ingått ett avtal med InsureSec och förbundit sig att följa lag, föreskrift och god försäkringsdistributionssed. Till avtalet hör också ett särskilt regelverk som ska följas.

  Personer vars licens uppfyller aktuella kunskapskrav visas publikt i Rådgivarregistret. Om uppföljande kunskapstest inte genomförs inom angiven tid blir licensen inaktiverad och dold för allmänheten.


  Avtal & regelverk Rådgivarregistret