StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedlare (individer) är en distributör som arbetar hos ett försäkringsförmedlarföretag. Försäkringsförmedlaren som ansöker om licens behöver, förutom att ha genomfört kunskapstest hos InsureSec, också uppfylla vissa lämplighetskriterier. Se InsureSecs regelverk. För att ansöka om licens krävs också att försäkringsförmedlaren omfattas av tillstånd för försäkringsförmedling samt ansvarsförsäkring. På Mina sidor finner användaren sin status och de åtgärder som individen behöver vidta innan ansökan kan beviljas.

Försäkringsförmedlare som har licens hos InsureSec omfattas av InsureSecs branschreglering, har ingått ett avtal med InsureSec och förbundit sig att följa lag, föreskrift och god försäkringsdistributionssed. Till avtalet hör också ett särskilt regelverk som ska följas.

Individer vars licens uppfyller aktuella kunskapskrav visas publikt i Rådgivarregistret. Om uppföljande kunskapstest inte genomförs inom angiven tid blir licensen inaktiverad och dold för allmänheten.


Ansökningsprocess

 1. Sökande av licens registrerar ett användarkonto

 2. Sökande fyller i kontaktuppgifter och annan obligatorisk information samt accepterar att ingå avtal med InsureSec

 3. Sökande lägger till en roll till företag med tillstånd
 4. a, Sökande kopplas ihop med sin personliga sida i Finansinspektionens Företagsregister som visar att och vilka tillstånd från Finansinspektionen sökande omfattas av

  b, Sökande besvarar obligatoriska frågor i inloggat läge på insuresec.se

  c, Sökande genomför test

 5. Sökande ansöker om licens i inloggat läge på sitt användarkonto

 6. InsureSec bedömer ansökan i enlighet med Regelverket punkt 2.2 och meddelar om ansökan beviljats, har behov av komplettering eller avslagits. Vid behov kan en fördjupad lämplighetsprövning inledas. Handläggningstiden är upp till två veckor.

 7. Avtal & regelverk Rådgivarregistret