StängStäng

Vi tryggar rådgivningen

Genomförande av test

Den viktigaste förberedelsen inför genomförande av test är att sätta sig in i det aktuella kunskapskravet. Kunskapskravet ger dig en uppfattning om vilken förberedande eller kompletterande utbildning som du kan behöva.

De utbildningsföretag som erbjuder förberedande utbildning inför InsureSecs tester finner du här.


Grundläggande test

Grundläggande test genomförs i skrivsal hos Lexicon under översyn av testledare. På plats i skrivsalen sker ID-kontroll. Du behöver därför medta godkänd fysisk ID-handling

Testet består av flervalsfrågor med fyra svarsalternativ där ett alternativ är korrekt. Du ska ta ställning till vilket av de fyra alternativen som stämmer bäst.

För godkänt resultat krävs minst 70% rätt samt poäng från alla de ämnesområden som förekommer på det enskilda testet. Vissa ämnen väger tyngre än andra vilket innebär att de frågor som hör dit ger fler poäng när deltagaren svarar rätt. Dvs. resultat på ett kunskapstest är viktat och korrelerar inte med en poäng per fråga.

Skrivningsresultatet visas direkt på skärmen efter avslutat test. Intyg på godkänt kunskapstest och detaljerade resultat per ämnesområde finns på Mina sidor. Enskilda frågor och svar redovisas inte med anledning av att frågorna återanvänds.

För att ansöka om licens eller certifikat behöver du själv ansöka via Mina sidor.

Uppföljande test

Uppföljande kunskapstest är webbaserat och genomförs via Mina sidor.

I det uppföljande kunskapstestet kommer du att få ett antal påståenden som du ska ta ställning till huruvida de är sanna eller falska.

Det är möjligt att påbörja de uppföljande kunskapstesterna fram till kl 22:00 varje dag. Om det uppföljande kunskapstestet genomförs utanför ordinarie kontorstid så kommer det däremot inte att finnas möjlighet till teknisk support.